Facultatea de

Geografie și Geologie

Examinarea finală DPPD

Studenții care au promovat toate disciplinele din cadrul modulului DPPD pot susține Evaluarea finala - portofoliu didactic (Nivel I)  - în vederea obținerii Diplomei DPPD.
 
Informațiile cu privire la data sustinerii Examenului  sunt aici:

>>> Detalii evaluare finală DPPD