În atenţia studenţilor beneficiari de bursă socială - Proiectul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți”

NOU!!! oct. 2022

>>> Adrsa BECA 24A/05.09.2022


Studenții beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională, pot beneficia gratuit de un echipament mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartela SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date.

Perioada de utilizare gratuită a echipamentului se încheie la data încetării calității de student sau de student care îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale și/sau burse sociale ocazionale în cadrul Facultății de Geografie și Geologie.

Studentul care încheie contractul de folosință gratuită a echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la internet va completa următoarele documente:

1. Declarația pe propria răspundere;
2. Declarație de angajament;
3. Contract de comodat;
4. Proces Verbal de predare – primire;
5. Acord de prelucrare date cu caracter personal.

 

>>> Afiş Tablete pentru studenţi

>>> Procedură achiziție tabletă studenți

 

Secretariatul Facultății de Geografie si Geologie