Facultatea de

Geografie și Geologie

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie - Burse postdoctorale

Termenul limita pentru depunerea aplicatiei este 12 octombrie 2021.

Surse de informare suplimentare:

Programul de lucru 2021-2022 pentru Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

Pagina apelului

Ghidul programului Orizont Europa

Prezentare in cadrul Horizon Europe Info-Days 2021

Persoane de contact:

Elena FELICE, Șef Serviciu pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică, eradu@uaic.ro, Corp A, Rectorat, et. 2, cam. 13, Tel.: 0232 201024

Diana LINA, administrator financiar Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică, diana.lina@uaic.ro , Cămin C5, cam.10, Tel.:0232 20256

anunt burse

Propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale

Anunţ privind depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare

 

Obiective generate al Apelului

Prin actualizarea Foii de parcurs nationale aferente perioadei 2017-2025 se urmareste realizarea unei liste de infrastructuri de cercetare prioritare la nivel national, bazata pe o fundamentare prospectiva a nevoilor de facilitati, resurse sau servicii pentru cercetare si pe un proces de identificare a domeniilor de specializare inteligenta si de dezvoltare viitoare la nivel national si regional, in acord cu analizele si recomandarile documentelor elaborate pentru indeplinirea conditiei favorizante ,,Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligenta" pentru perioada 2021-2027 si a Planului National de Redresare si Rezilienta si a documentelor strategice de politica nationala.

Astfel, Foaia de parcurs a infrastructurilor de cercetare din Romania va fi parte componenta a Strategiei Nationale privind Cercetarea, Inovarea si Specializarea Inteligenta pentru perioada 2021-2027 si va servi ca:

-    instrument de planificare si document de referinta in vederea luarii deciziilor aferente intervalului 2021-2027, referitoare la politicile si finantarea infrastructurilor de cercetare;
-    dar si ca document de referinta pentru monitorizarea si evaluarea progresului inregistrat de infrastructurile de cercetare din Romania cu relevanta nationala, europeana si internationala.

Obiective specifice:

•    Utilizarea eficienta a infrastructurii de cercetare existente;
•    Optimizarea participarii Romaniei in infrastructuri pan-europene sau coordonate la nivel european sau international
-   In afara infrastructurilor pan-europene gazduite de Romania, in prezent desi formal exista la nivel national un cadru centralizat de decizie si coordonare bugetara pentru participarea in alte infrastructuri pan-europene, nu exista instrumentele adecvate pentru o monitorizare si evaluare a gradului de utilizare a celor in care Romania este deja parte.
-    Prin urmare, noua F oaie de parcurs isi propune sa faca pe de o parte, o trecere in revista a acestora, iar pe de alta parte sa identifice acele infrastructuri prioritare care pot fi asociate infrastructurilor pan-europene distribuite.
•    Cresterea capacitatii de management a infrastructurilor de cercetare
-    Atragerea de finantari pentru sprijinirea infrastructurilor de cercetare reprezinta responsabilitatea institutiilor de cercetare sau a celor de invafamant superior care le administreaza/coordoneaza. Institutiile statului sunt responsabile insa pentru asigurarea predictibilitatii si asigurarea, in limitele bugetului alocat, a unui nivel de finantare corespunzator pentru a asigura buna utilizare a infrastructurilor precum si dezvoltarea capacitatii administrative pentru participarea Romaniei la infrastructurile de cercetare coordonate la nivel european 􀀄i international.
•    Asigurarea functionarii adecvate a infrastructurilor deja existente, in special a celor de interes regional care pot servi drept nuclee de cristalizare a parteneriatelor tehnologice si de inovare, ai polilor de dezvoltare regionala
•    Identificarea unor noi investitii majore
-    Romania trebuie sa continue sa investeasca in infrastructuri de cercetare, acolo unde exista caz stiintific solid/agenda de cercetare si masa critica de utilizatori activi, acestea pot contribui la procesul de specializare inteligenta si/sau la sustinerea excelentei stiintifice.

Atasez Metodologia de elaborare și structura cadru-raport pentru actualizare Foaie de parcurs.

Fiecare propunere de IC, modemizare sau noua, va fi analizata si evaluata individual si in panel de expertii independenti in baza unei aplicatii depuse de catre reprezentanfi ai infrastructurilor de cercetare si alcatuite din urmatoarele secfiuni:
-    Fisa de infrastructura completata sau actualizata, dupa caz, de catre reprezentatii IC;
-    Grila de auto-evaluare completata de catre reprezentanfii IC;
-    Caz stiinfific/ Agenda de cercetare si Plan de implementare;
-    Plan operational (cu indicatori masurabili pe ani);
-    CV-uri pentru persoanele cheie ale echipei de management implementare/operare;
-    Pagina web a IC ( caz stiinfific, comunitate utilizatori, politica de acces, guvemanta, etc.)
-    + alte documente justificative care pot sustine raspunsurile oferite la intrebarile din grila de auto-evaluare.

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vă desfășura un amplu proces de analiză și selecție a infrastructurilor de cercetare ce vor alcătui Foaia de parcurs naţională a infrastructurilor de cercetare actualizată pentru perioada 2021-2027, denumită în continuare Foaie de parcurs.

Astfel, prin activitatea experților evaluatori independenţi cooptați prin proiectul SIPOCA 592 se va realiza evaluarea documentației aferente noilor propuneri de infrastructuri de cercetare, în vederea selectării, ierarhizării şi includerii lor în Foaia de parcurs.

Instituțiile de cercetare interesate pot depune propuneri de noi infrastructuri de cercetare în perioada 14 iulie 2021- 4 august 2021 pe următoarele domenii științifice corelate cu domeniile științifice din Foaia de parcurs a ESFRI:

1. Energie și Mediu (Energie, Mediu și Schimbări Climatice - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

2. Sănătate și Alimentație (Bioeconomie - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

3. Științe fizice și inginerie (Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate/ Tehnologii Noi și Emergente - domeniu/i de specializare inteligentă SNCDI);

4. E-Infrastructuri (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

5. Sănătate și Alimentație (Sănătate - domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI);

6. Inovare socială și culturală (Patrimoniu Social și Cultural - domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI);

7. E-Infrastructuri (Tehnologii Noi și Emergente domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI).

În acest sens, propunerea instituției dumneavoastră pentru o nouă infrastructură de cercetare se va realiza conform celor stabilite prin prezentul document.

Propunerea de infrastructură nouă de cercetare va fi elaborată şi prezentată pe baza informațiilor din modelul de fișă IC (Anexa 1)modelul de buget IC (Anexa 2) și grila de autoevaluare IC (Anexa 3).

Propunerile se depun online prin intermediul platformei web EERIS (www.eeris.eu), din contul asociat organizației, până la data de 4 august 2021, ora 15,00. Pentru accesarea modulului aferent apelului Roadmap2021, se accesează platforma EERIS (https://eeris.eu/) și se realizează autentificarea utilizând adresa de e-mail asociată contului. Dacă nu se mai cunosc datele de acces, se poate utiliza opțiunea “Forgot password” din secțiunea Login. Din interfața principală se accesează butonul Go din caseta RoadMap2021 și se completează informațiile solicitate în interfață, se salvează și se poate reveni de câte ori este necesar asupra informațiilor completate. După introducerea tuturor informațiilor se finalizează formularul prin apăsarea butonul “Finalizare”. După finalizare, chestionarul devine Read-only și nu mai poate fi editat. Pentru probleme de natură tehnică (dificultăți la autentificare, probleme la accesarea modulului) vă rugăm să transmiteți un mesaj la adresa support@uefiscdi-direct.ro. Pentru întrebări legate de metodologie (ce informații trebuie completate), vă rugăm să ne contactați la adresa corina.musat@research.gov.roModulul va fi accesibil începând cu data 14.07.2021.

Vă informăm că propunerile noi de mari infrastructuri de cercetare vor fi evaluate şi ierarhizate de către experți independenți, conform metodologiei incluse în Raportul CRIC 2021, conform grilei de evaluare (Anexa 4). Pe baza punctajelor obținute, panelul de experți constituit pe fiecare domeniu în parte va întocmi și va înainta un Raport (Anexa 5, model) cu rezultatele evaluării, urmând ca dintre infrastructurile selectate, în ordinea punctajelor obținute, să fie incluse de către Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare în Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare actualizată pentru perioada 2021-2027.

Calendarul pentru depunerea, evaluarea și selectarea propunerilor de noi infrastructuri de cercetare pentru actualizarea Foii naționale de parcurs este prezentat în anexa la prezentul anunț.

Anexe:

1. Model fişă IC

2. Model buget IC

3. Grilă autoevaluare IC

4. Grila de evaluare

5. Model Raport panel privind rezultate evaluare domeniul...

 

Burse Universitatea din Konstanz

The Zukunftskolleg has just opened its 16th call for applications for Research Fellowships and Postdoctoral Fellowships.

Postdoctoral Fellowships (three positions)

We invite researchers in the early stages of their careers who plan to develop and implement an independent research project to apply for a 2-year Postdoctoral Fellowship. The fellowships are open to researchers from all fields represented at the University of Konstanz. 

You will find the call for applications as well as information about the eligibility criteria and the application process under:

https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/postdoctoral-fellowship/

Research Fellowships (three positions)

Researchers with significant work experience at the postdoctoral level are welcome to apply for a 5-year Research Fellowship. The fellows build their own academic profile by leading an independent research group at the University of Konstanz. 5-year Research Fellowships are open to researchers from all fields represented at the University of Konstanz. 

You will find the call for applications as well as information about the eligibility criteria and the application process under:

https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/research-fellowship/

Questions can be directed to Anda Lohan via e-mail: a.lohan@uni-konstanz.deWe look forward to receiving the applications until 15 October 2021,11:00 am (Konstanz time).

Thank you for your help in distributing the call in your network! The attached poster is for your own usage. It can be either forwarded via email, or be printed and put up.

Best wishes from Konstanz,

Anda Lohan

--
Anda Lohan LLM
Programme Director for Research and Fellows
Zukunftskolleg
P.O. Box 216
Office Y 321
Universitaet Konstanz 78457 Konstanz

Tel. ++ 49 7531 88 4821
Fax ++ 49 7531 88 4829
Anda.Lohan@uni-konstanz.de
http://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg

 

 

>>> Anunt burse Konstanz

Finanțarea parțială a 8 participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale ale doctoranzilor și cadrelor didactice

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0546, Domeniul Internaționalizarea Învățământului Superior, este prevăzută finanțarea parțială a 8 participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale ale doctoranzilor și cadrelor didactice tinere ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care nu pot beneficia de sprijin financiar de la un contract de cercetare sau din alte surse de finanțare.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa mihaela.robu@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

- dovada acceptării articolului / lucrării cu prezentare orală;

- avizul conducătorului științific (pentru doctoranzi) / decanului (pentru cadrele didactice tinere).

Cadrele didactice tinere reprezintă personalul didactic cu vârsta maximă de 35 de ani.

Acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale cu articole/ lucrare pentru a fi prezentate oral pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări cu prezentare de tip poster, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2021.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2021-0546 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană

- Transport în cuantum maxim de 300 EUR

- Cazare pentru maximum 2 nopți

- Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

- Cazare: 230 lei / noapte

- Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: mihaela.robu@uaic.ro

 

>>> Model cerere

Sesiune specială de finalizare studii pentru studenții Erasmus+ și cu probleme medicale

In perioada 1 - 5 septembrie 2021 se va desfasura o sesiune de finalizare studii ( licenta /diplomă/disertatie), atat pentru studentii Erasmus cat si pentru studentii care din motive medicale nu au putut sustine Ex. de licenta in sesiunea iulie 2021.

>>> HS19 / 24.06.2021