Facultatea de

Geografie și Geologie

Banner10motive
BannerDeCeGeologie

Rezultate selecție consultanți individuali în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE), SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV), cu titlul Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! - GEO-GEO

[update 07.07.2020]

Rezultatele selecţiei

 

[update 13.06.2020]

Prelungire termen depunere documente

 

In cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE), SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV), cu titlul Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! - GEO-GEO, Acord de grant nr. 127/SGU/PV/II din data de 09.05.2019, Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se organizeaza un concurs de selectie consultanti individuali.

Informatii suplimentare:

AG127_Anexa 5.1_SCI_Termeni de referinta

AG127_SCI_Anexa 5.2.2_Invitatia de participare

 

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acopera toate domeniile economice, sociale si culturale ale regiunii NE: specializare inteligenta si inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate, protectia naturii si a biodiversitatii, infrastructura educationala, turism si cultura/patrimoniu cultural.

Prioritatile acestui plan mentioneaza printre altele, crearea unei regiuni mai competitive, mai inovative si mai digitalizate, prioritati in cadrul carora se vor finanta actiuni/tipuri de proiecte ce vizeaza organizatiile CD.

ADR Nord-Est a publicat prima versiune a Programului Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, fisier atasat.

Mai multe informatii despre POR pentru regiunea NE 2021-2027 puteti consulta accesand urmatorul link: https://adrnordest.ro/news.php?id=1124

 

Invitaţie de colaborare pentru Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities este o publicație indexată în bazele de date internaționale și apare sub egida Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Lansăm această invitație la colaborare pentru următoarele numere ale revistei noastre. Informațiile necesare se regăsesc în documentul atașat.

 

Din partea redacției,

Anca Chiorean

Editorial Secretary

 

Philobiblon - Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities

www.philobiblon.ro

Calendarul pentru desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din sem.II 2019-2020

Avand în vedere prevederile LEGII nr. 103 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial cu număril 583 din data de 2 iulie 2020, s-a refacut calendarul pentru desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din sem.II 2019-2020, pe care îl puteți consulta la adresa:

https://www.uaic.ro/angajariuaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-sesiunea-aprilie-2020-iulie-2020/

 

Reluarea procedurii de ocupare a functiei de Decan, plus calendarul de desfasurare

Stimata Doamna Profesor,
Stimate Domnule Profesor,

Luand in considerare faptul ca prin Legea nr. 103 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ a fost modificat alin.(3) al art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in sensul ca "Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură”.
Tinand cont de Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 15 din 11.06.2020, prin care se prevede ca „La încetarea stării de alertă ori a altor suspendări legale, calendarele de alegeri/concurs din UAIC se vor relua din starea în care se aflau la data de 18 mai 2020 ora 0, cu respectarea duratelor etapelor succesive și intervalelor pe zile dintre aceste etape ale procedurilor, așa cum au fost stabilite în forma inițială a calendarelor aprobate de Senatul UAIC”.
Va anuntam reluarea calendarelor de alegeri/ concurs, data de 6 iulie fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Decan.
Procedura se va desfasura potrivit calendarului atasat.

Cu deosebită considerație,

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

 

>>> Calendar