Facultatea de

Geografie și Geologie

Graficul de cazare

Anul universitar 2017-2018:

  • 4 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I, ca nr. de locuri scoase la concurs), pe categorii de studenți (fete/băieți);
  • 11 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
  • 22 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
  • 25 – 27 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 27 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);
  • 27 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
  • 27 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
  • 28, 29, 30 septembrie – afișarea la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii.
  • 1 noiembrie, ora 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.