Faculté de

Géographie et Géologie

Informare burse UAIC pentru doctoranzi

Doctoranzii beneficiari ai unei burse UAIC sunt obligati ca pana la sustinerea tezei de doctorat sa publice din cercetarile proprii realizate in cadrul tezei o serie de lucrari stiintifice care se vor numi : Indicatori minimali de performanta aferente tezei de doctorat.
 
Neîndeplinirea acestor indicatori minimi de performanta atrage dupa sine returnarea întregii sume de bani de catre beneficiarul bursei doctorale UAIC.
 
Termenul limita de returnare a întregii sume de bani este de maxim 3 luni de la data finalizarii stagiului.
 
În Contractul de Studii Doctorale  se va introduce aceasta prevedere - doar  pentru doctoranzii cu bursa UAIC.
 

>>> Adresa Rectorat