Informaţii generale

Secretar perfecţionare:

ing. Iulia Dănilă

Telefon: 0232 201102, int. 2547

Email: zdanila@yahoo.com

 

 1. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2020

 2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar Anexa la OM nr.5561/2011

  1. ORDIN nr. 3129 din 01.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  2. ORDIN nr. 3240 din 26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  3. ORDIN nr. 5386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

 3. Metodologia formării continue a personalului didactic din preuniversitar Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009

 4. Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II pentru: Geologie şi Geografie.
  Teme cu caracter orientativ ale lucrărilor metodico ştiinţifice vizând obţinerea gradului didactic I

 5. Revizuire 1 - Procedura operațională de organizare a activității privind elaborarea și depunerea lucrărilor metodico-științifice, întocmirea comisiilor şi transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic I în învățământul preuniversitar

 6. Taxe grad I, II

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080