Finanțări disponibile - proiectul UAIC-INOV-IMP

In etapa a V-a a proiectului "Dezvoltarea capacitatii de inovare si creșterea impactului cercetarii de excelenta la UAIC", acronim UAIC-INOV-IMP, contract 34 PFE/2018 - etapa care se intinde pe perioada 29
mai - 31 octombrie 2020 - sunt prevazute fonduri pentru urmatoarele activitati:

* 10 stagii de cercetare, min 30 de zile, buget disponibil 12190 lei/stagiu (activitatea OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare);
* 13 participari la conferinte in tara, buget disponibil 2860 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in ROMANIA);
* 40 participari la conferinte externe, buget disponibil 7567 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in STRAINATATE);
* 2 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte inter/trans-disciplinare);
* 6 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale).

In plus, mai sunt disponibile fonduri pentru plata:

* taxelor publicare open access (zona rosie, Q1), buget total 37500 lei;
* taxelor pentru brevete sau cereri de brevete de inventii depuse la nivel national/international.

Dosarele de candidatura/concurs se depun la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Stiintifica (Elena Felice, interior 1024).

Activitatile trebuie sa se incheie pana cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2020.

Dosarul de concurs se completeaza conform *METODOLOGIEI PRIVIND FINANȚAREA STAGIILOR, PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘI PUBLICAREA DE ARTICOLE ȘTIINȚIFIC.

Documentele se pot descarca pe pe pagina web
http://www.uaic.ro/metodologie-privind-finantarea-stagiilor-participarea-la-conferinte-si-publicarea-de-articole-stiintifice/.

 

Elena Felice,

Sef Serviciu
int.1024

Redeschiderea formularului de înscriere pentru restanțe - iunie 2020

A fost redeschis formularul de înscriere la restanțe - iunie 2020.

NUMAI studenţii care NU s-au înscris anterior pot să completeze această cerere.

 

Pentru probleme de completare se poate scrie la adrian.chiorescu@uaic.ro.

 

Practica geografică, anii I şi II licenţă şi anul I master - Departamentul de Geografie

In atentia studentilor din cadrul Departamentului de Geografie (studii univ. de licenta anii I si II si studii universitare de master anul I)

(a) practica de specialitate se va efectua și va fi evaluată prin întocmirea unor proiecte cu tematică adecvată specializărilor și lucrărilor de finalizare a studiilor;

(b) proiectele vor fi coordonate și evaluate de către cadrele didactice coordonatoare ale grupelor de practică de specialitate, așa cum au fost prevăzute în Programul de practică de specialitate al Departamentului de Geografie pentru anul universitar 2019-2020 și avizat de către Consiliului de Administrație al UAIC, nr. 22A/20.02.2020;

(c) se mențin obiectivele generale prevăzute în Programul de practică avizat pentru anul universitar 2019-2020, cu excepția celor care pot fi atinse exclusiv prin aplicații în teren;

(d) întocmirea proiectelor și transmiterea acestora pentru evaluare către cadrele didactice, în perioada 15-31 iulie 2020;

 

>>> Adresa Practica geografica

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080