În atenţia studenţilor beneficiari de bursă socială - Proiectul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți”

Studenții beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022 pot beneficia gratuit de un echipament mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartela SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date.

Perioada de utilizare gratuită a echipamentului se încheie la data încetării calității de student sau de student care îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale și/sau burse sociale ocazionale în cadrul Facultății de Geografie și Geologie.

Studentul care încheie contractul de folosință gratuită a echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la internet va completa următoarele documente:

1. Declarația pe propria răspundere;
2. Declarație de angajament;
3. Contract de comodat;
4. Proces Verbal de predare – primire;
5. Acord de prelucrare date cu caracter personal.

 

>>> Afiş Tablete pentru studenţi

>>> Procedură achiziție tabletă studenți

 

Secretariatul Facultății de Geografie si Geologie

banner admitere

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

banner cantemir site geo2

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080

banner c19 2020