Obiectivul general al cursului: Identificarea, descrierea şi definirea principalelor grupe de roci metamorfice precum și a principalelor fenomene responsabile pentru generarea rocilor metamorfice

Obiective specifice:

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:Descrie principalele grupe de roci metamorfice si mineralele componente ale acestora

Explice geneza rocilor metamorfice

Utilizeze diagrame petrogenetice

Analizeze din punct de vedere microscopic și macroscopic rocile metamorfice

Calculeze parametrii ACF, A’KF, AFM pe baza analizelor chimice de elemente majore, în vederea utilizării diagramelor ternare 

Înțeleagă modalitatea de construcție a traseeelor P-T-t și rolul acestora în studiul rocilor metamorfice