Cursul urmăreşte:

- sa aprofundeze concepte de bază, dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică, specifice disciplinelor chimice, 

- sa utilizeze adecvat limbajul specific în comunicarea cu medii profesionale diferite, 

- sa familiarizeze studentii, cu principalele probleme care apar in cursul unei analize chimice (manevrarea sticlariei, a reactivilor, a aparaturii din laborator) și 

- sa utilizeze corect informatiile care apar din diverse scheme de lucru (clasice sau moderne) in vederea ducerii la bun sfarsit a unei analize chimice, pe o proba necunoscută.


Obiectivul general al cursului: Identificarea, descrierea şi definirea principalelor grupe de roci metamorfice precum și a principalelor fenomene responsabile pentru generarea rocilor metamorfice

Obiective specifice:

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:Descrie principalele grupe de roci metamorfice si mineralele componente ale acestora

Explice geneza rocilor metamorfice

Utilizeze diagrame petrogenetice

Analizeze din punct de vedere microscopic și macroscopic rocile metamorfice

Calculeze parametrii ACF, A’KF, AFM pe baza analizelor chimice de elemente majore, în vederea utilizării diagramelor ternare 

Înțeleagă modalitatea de construcție a traseeelor P-T-t și rolul acestora în studiul rocilor metamorfice