Facultatea de

Geografie și Geologie

Admitere 2017 (septembrie)

banner web bun venit la uaic 2017 650x90

REZULTATE FINALE ADMITERE

- septembrie 2017 -

(DUPĂ SEMNAREA CONTRACTELOR)

  

LICENŢĂ - septembrie 2017

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 

MASTER - septembrie 2017

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 

AFIȘAT ASTĂZI
13 SEPTEMBRIE 2016, ora 11:00

Începând de miercuri 13.09.2016, toate dosarele se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Et. I, Corp B

 

 

VINO ȘI CONFIRMĂ-ȚI LOCUL !!!

11-12 septembrie 2017, între orele 9.00 - 15.00

Completează dosarul cu actele în original, semnează Contractul de studii şi achită: taxa de înmatriculare (50 RON), pentru candidaţii admişi la buget și o parte din taxa de şcolarizare pentru semestrul I, pentru candidaţii admişi la taxă (500 RON).

Detalii se pot obţine şi direct la telefon, nr. 0232 201597

REZULTATE ADMITERE
- SEPTEMBRIE 2017 -

(ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTELOR)

  

LICENŢĂ - SEPTEMBRIE 2017

Candidaţi Români

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

Candidaţi Români de pretutindeni

 

MASTER - SEPTEMBRIE 2017

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniului Geografie
 • Domeniul Știința Mediului
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 

AFIȘAT ASTĂZI

9 septembrie 2017, ora 15:00

Contestațiile se depun fie în Sala B664, et. III, fie în format electronic la adresa: geoiasi@uaic.ro
până la data de 11.09.2017, ora 15:00

Comisia de admitere

 

 

 

- SEPTEMBRIE 2017 -

Arhiva cu rezultatele din anii anteriori: iulie 2016, septembrie 2016, iulie 2017

(Pentru Doctorat sau Conversie profesională selectați din meniul lateral-stânga opțiunile corespunzătoare)

Telefon comisie de admitere: 0232 201597 (disponibil doar în perioadele de înscriere/confirmare)

Metodologie-cadru din 15.12.2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

* ATENȚIE! Interviul online la master poate fi susținut numai de candidații plecați cu programe de mobilități Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale!

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii online pentru anul universitar 2017-2018

 

Domenii şi specializări (LICENŢĂ)

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniul Geografie
  • Geografie
  • Geografia turismului
  • Geografia turismului în limba franceză (Géographie du tourisme)
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie meteorologie
 • Domeniul Știința mediului
  • Geografia mediului
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 • Domeniul Geologie
  • Geochimie
 • Domeniul Inginerie Geologică
  • Inginerie Geologică

Domenii şi specializări (MASTER)

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniului Geografie
  • Turism și dezvoltare regională
  • Turism și dezvoltare regională în limba franceză (Tourisme et développement régional)
  • Riscuri naturale și amejarea teritoriului
  • Geomatică
 • Domeniul Știința mediului
  • Mediul actual și dezvoltare durabilă
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 • Domeniul Geologie
  • Geochimia mediului
  • Geochimia mediului (în limba engleză)
 • Domeniul Inginerie Geologică
  • Geologie de sondă

 

PAŞII CANDIDATULUI:

PASUL 1. Înscrie-te în perioada 7 - 9 septembrie 2017
- completează dosarul cu documentele cerute;
- plăteşte taxa de înscriere (190 RON) la Casierie;
- completează cu atenţie Fişa de înscriere;
- dosarele se depun în:

sala B8 pentru studiile de licenţă;
sala B662 pentru studiile de master;
sala B531 pentru departamentul de Geologie (Licenţă şi Master)

PASUL 2. Aşteaptă selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor 9 septembrie 2017

PASUL 3. Vino şi SEMNEAZĂ!!! Declaraţia şi contractul de studii între 11-12 septembrie 2017

NB: Dacă eşti pe lista ADMIS – SEMNEAZĂ!!!
(cine nu semnează contractul de studii până în data de 12 septembrie 2017 este declarat RESPINS)

SEMNAT=ADMIS!!!

    

GRAFICUL concursului de admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2017:

LICENŢĂ, MASTER

 • 7-9 septembrie 2017 – înscrierea, procesarea şi verificarea dosarelor;
  • Program înscriere: orele 09.00-16.00 (sâmbătă 09.00-13.00)
  • Program casierie: orele 09.00-15.00 (sâmbătă 09.00-12.00)
 • 9 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • 10 septembrie 2017 – depunerea şi rezolvarea contestaţiilor;
 • 11–12 septembrie 2017 – între orele 09.00-15.00 - completarea dosarului cu actele în original, semnarea declaraţiei pe propria răspundere şi achitarea: taxei de înmatriculare (50 RON), pentru candidaţii admişi la buget; și a taxei ce reprezintă procentul de 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I, pentru candidaţii admişi la taxă (500 RON).

   

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (LICENŢĂ)

 1. Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune diploma de bacalaureat în copie simplă şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 2. Foaia matricolă în original (sau copie simplă dacă un candidat s-a mai înscris la o altă specializare);
 3. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui în copie (dacă este cazul);
 5. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 6. Adeverinţă medicală tip în care vor fi trecute de medicul de familie sau medicul şcolar antecedentele cronice, patologice şi psihice;
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 8. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 9. Fişa de înscriere;
 10. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 11. Dosar plic

Pentru candidaţii la specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI-ÎN LIMBA FRANCEZĂ este necesar un Certificat de Competenţă lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve – filiera francofonă 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (MASTER)

 1. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu, ambele în original;
 2. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (sau echivalenta acesteia-adeverinţa de absolvire), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune copie și o adeverinţă de la universitatea/ facultatea unde are actele în original);
 3. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 4. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 5. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie simplă;
 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de masterat: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 8. În cazul absolvenţilor de studii universitare de licenţă aparţinând unei alte instituţii de învăţământ superior (alta decât Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi): adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 9. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 10. Fişa de înscriere
 11. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 12. Dosar plic

Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai sus şi traducerea autorizată în limba română.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080