Facultatea de

Geografie și Geologie

Școala Doctorală

 

În şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi din data de 20 iunie 2017 s-a avizat înfiinţarea Şcolii Doctorale de Geoştiinţe în contextul reorganizării Şcolii Doctorale de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului.

>>> Hotărârea Senatului UAIC nr. 3/20.06.2017 de înfiinţare a Şcolii Doctorale de Geoştiinţe

>>> Aprobarea CSUD

>>> Calendar alegeri Şcoala Doctorală de GeoştiinţeŞcoala Doctorală de Geoştiinţe

>>> Validarea directorilor școlilor doctorale

>>> Validarea consiliilor școlilor doctorale

 

Şcoala Doctorală de Geoștiințe

>>> REGULAMENTUL ȘCOLII DOCTORALE DE GEOȘTIINȚE: 2017-2022

>>> Doctoral School Booklet

>>> Ghid de redactare a tezei de doctorat

>>> Aprobarea taxei pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat

>>> Taxe pentru studiile doctorale

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080