Facultatea de

Geografie și Geologie

Gradul didactic II

Examenele de gradul II – sesiunea august 2018,

se vor desfăşura astfel:

1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE (probă scrisă)

                        27 august 2018, Amfiteatrul B8 (Corp B, Et. III), ora 10.00,

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

2. PEDAGOGIE (probă orală)

                        29 august 2018, Amfiteatrul B8 (Corp B, Et. III), ora 08.00

- Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.

- Candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, în original.

 

CONTESTAŢIILE

-          vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora

afişării rezultatelor;

-          se pot depune contestii numai privind evaluarea la proba scrisă;

-          nu se admit contestii privind evaluarea la proba orală.

TAXĂ

               Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2018, vor depune la secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Geografie şi Geologie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

CANDIDAŢII vor depune  chitanţa la secretariatul FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE, în intervalul 20 – 24 august 2018. Tot atunci candidaţii vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

         CAZARE:

           Informaţii în ceea ce priveşte cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 20.15.78.

 

SECRETAR PERFECŢIONARE,

Iulia DĂNILĂ – telefon: 0232/201102 int. 2547 (mail: zdanila@yahoo.com)

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080