Facultatea de

Geografie și Geologie

Secretariat

 

mariad

Secretar şef ing. Maria Rebegea

Tel:  + 40 232-201074
Fax:  +40 232-201474,
         +40 232-201874
Email: rebegea@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Şcoala doctorală
Probleme studenţeşti
Admitere, licenţă
Burse
Consiliul facultăţii
Relaţii internaţionale

 
iuliad

Secretar ing. Iulia Zenaida Dănilă

Tel:  + 40 232-201102, int. 2547
Fax:  +40 232-201874
Email: zdanila@yahoo.com

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografia mediului
Geografia turismului în limba franceză
Geochimie
Inginerie geologică
Geochimia mediului
Geologie de sondă
Geologie de sondă şi ambientală

Grade didactice

 
mihaelad

Secretar Mihaela Dănilă

Tel:  + 40 232-201102, int. 2546
Fax:  +40 232-201874
Email:
enache_n_mihaela@yahoo.com

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografie
Geografia turismului - anul I şi II
Planificare teritorială
Hidrologie meteorologie

Adeverinţe pentru dosar pensie

 
anam

Secretar Ana-Maria Mihăiță

Tel:  + 40 232-201884
Fax:  +40 232-201874
Email:
anamaria_m08@yahoo.com
anamaria.niculaita@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografia turismului - anul III
Turism şi dezvoltare regională
Turism şi dezvoltare regională - în limba franceză
Mediul actual şi dezvoltarea durabilă
Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului
Geomatică
Modulul psihopedagogic
Relații internaționale

 
adrianc

Analist progr. Adrian Chiorescu

Tel:  + 40 232-201102, int. 2512
Fax:  +40 232-201874
Email: adrian.chiorescu@uaic.ro

Administrare pagină web
Baze de date
Admitere
Teme de licenţă, disertaţie

bun venit banner web 300

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080