Facultatea de

Geografie și Geologie

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 -2016

 

BINE AŢI VENIT!

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 -2016 la nivelul Universităţii “Al. I. Cuza” din IAŞI, va avea loc Miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu orele 10.00 în Aula Magna “Mihai Eminescu”.

Festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie , va avea loc Miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu orele 13.00 în Amfiteatrul B7, etaj III, (FEAA) corp B.

Studenţii sunt invitaţi la cele două Departamente începând cu orele 14.00:

-     Amfiteatrul B8, et. III, corp B – Departamentul de Geografie (domeniile Geografie şi Ştiinţa mediului);

-     Amfiteatrul B6, et. II, corp B – Departamentul de Geologie (domeniile Geologie şi Inginerie geologică).

DECAN,

Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU

 

Situaţia locurilor rămase disponibile pentru admiterea din septembrie 2015

În secţiunea ADMITERE 2015 au fost actualizate listele cu locurile rămase disponibile pentru admiterea din septembrie 2015.

http://www.geo.uaic.ro/ro/admitere

Vizite de studii la Universitatea Desarrollo - UDD (Chile)

În cadrul Convenției de colaborare dintre Universitatea Desarrollo - UDD (Chile) și Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituția noastră are posibilitatea de a trimite studenti pentru un semestru sau două la universitatea chiliană . Studentii vor beneficia de recunoasterea rezultatelor academice obtinute in timpul vizitei de studii, nu vor plati taxe de studiu la universitatea gazda, dar trebuie sa-si asigure finantarea pentru cheltuielile de transport si sejur din surse proprii / sponsorizari. In plus, începând cu acest an academic, UDD acordă o bursa de 2000 USD studenților internationali care sunt interesati sa urmeze studii la una dintre facultatile din Campusul Concepción.

>>> Mai multe detalii

Listele studenților propuși pentru exmatriculare/reînscriere/cursanți la finele anului universitar 2014-2015

Cursanti_GR_HM_PT.pdf

Cursanti_GT.pdf

Cursanti_GTFR.pdf

Cursanti_Master_Geografie.pdf

Cursanti_GM_GC_IG_MGSA_MGCM.pdf

Propuneri_exmatriculari_Conversie.pdf

Propuneri_exmatriculari_GR_HM_PT_GT1.pdf

Propuneri_exmatriculari_GT3.pdf

Propuneri_exmatriculari_GTFR_GT2.pdf

Propuneri_exmatriculari_Master_Geografie.pdf

Propuneri_exmatriculari_GM_GC_IG_MGSA_MGCM.pdf

Reinscrisi_GR_HM_PT_GT1.pdf

Reinscrisi_GTFR_GT2.pdf

Reinscrisi_Master_Geografie.pdf

Reinscrisi_GM_GC_IG_MGSA_MGCM.pdf

 

IMPORTANT:

Un student care, după ultimul an de studiu, are maxim 5 restanţe la disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al specializării pe care o urmează reface, cu statut de CURSANT, toate aceste discipline în regim cu taxă în anul universitar următor. Neîndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit constituie motiv de exmatriculare (REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, Art.24, alin. d).

 

PROCEDURA DE REÎNMATRICULARE

  • Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 1-11 septembrie 2015.
  • Cererea va fi însoţită de chitanţa care atestă plata taxei de reînmatriculare (200 lei).
  • La reînmatriculare, studenţii vor achita eventualele debite restante din anul anterior (art. 78 din Regulament).

 

REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Art. 73. (1) Studentul care acumulează mai mult de 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi până la data înscrierii va fi înscris în acelaşi an de studiu în regim cu taxă.
(2) Taxa pentru refacerea activităţii va fi achitată numai pentru examenele nepromovate. Pentru echivalarea examenelor promovate din anul repetat va fi achitată o taxă egală cu maximum 50% din taxa pentru refacerea activităţii didactice.
(3) La înscriere, studentul va achita sumele restante din anul anterior şi prima tranşă din taxa aferentă anului în care se înscrie.

Studenţii care doresc să îşi continue studiile, au obligaţia, conform Regulamentului, să depună CERERE DE REÎNSCRIERE în anul universitar 2015-2016, până la data de 11 SEPTEMBRIE 2015.

În caz contrar, aceştia vor fi EXMATRICULAŢI.

 

 

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080