Facultatea de

Geografie și Geologie

Sala de lectură a departamentului de Geografie

Toţi studenţii departamentului de Geografie sunt invitați să utilizeze facilităţile sălii de lectură de la etajul III.

Toate computerele sunt funcţionale şi pot fi folosite pentru studiu.

 

Prof. dr. Doru-Toader Juravle

 

digital books

BURSĂ DE PERFORMANŢĂ PENTRU STUDENŢII CU DOMICILIUL ÎN MEDIUL RURAL

Conform  Art. 68 din „Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi” studentii  beneficiari de bursă de studiu integrală  (345 ron) sau merit (460 ron) pot solicita „bursa de performanţă  pentru studenţii din mediul rural”  în cuantum de 632 ron  (diferenţa se va susţine din partea Departamentului de Geografie).

Conform art. 66 din Regulament,  studentul care solicită acest tip de  bursă va depune la secrectariatul facultăţii dovada că atât el cât şi părinţii lui au domiciliul în mediul rural.

Dosarul va cuprinde:

 • Cererea de solicitare a bursei;
 • CV-ul;
 • Copia certificatului de naştere şi a Cărţii de Identitate (student, părinţi).

Termenul  limită de  depunere: Vineri, 11 martie 2016, orele 16.00.

 

Prodecan,

Conf. dr. Traian  GAVRILOAIEI

IMPORTANT - Modalitatea de distribuire a burselor

IMPORTANT !

BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care beneficiază de bursă (de studiu sau socială) începând cu semestrul al II-lea, au obligaţia de a depune la Secretariat EXTRASUL DE CONT. Data limită: vineri, 11 martie 2016.

Studenţii care au beneficiat de bursă şi în semestrul I nu vor mai aduce extras de cont (cu excepţia celor care şi-au schimbat numărul de cont).

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

 • BRD
 • BCR
 • Banc Post
 • Banca Transilvania
 • Raiffeisen Bank
 • ING
 • Piraeus Bank
 • Alpha Bank

bun venit banner web 300x250

banner admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080