Facultatea de

Geografie și Geologie

În atenţia ABSOLVENŢILOR care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie în sesiunea IUNIE-IULIE 2016 - FIŞA DE LICHIDARE

Fişa de lichidare vizată se va depune la Secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvent (adeverinţa de absolvent se eliberează după aproximativ 2 săptămâni de la susţinerea examenului de licenţă/disertaţie)

FIŞA DE LICHIDARE SE DESCARCĂ DE PE SITE-UL FACULTĂŢII (secţiunea DOCUMENTE UTILE)

Listele cu studenții beneficiari de locuri de tabere în Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" în anul 2016

Au fost afişate listele cu studenții beneficiari de locuri de tabere în Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" în anul 2016 pe pagina dedicată Taberele de vară 2016.

http://www.geo.uaic.ro/ro/diverse/tabere-studentesti

 

Reluare activitate casierie începând cu 16 iunie 2016

Începând cu 16 iunie 2016, casieria facultății are program normal de încasări.

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080