Facultatea de

Geografie și Geologie

Rezultatele pentru Bursa de Excelenţă Every Can Counts

Asociaţia Alucro anunţă rezultatele pentru competiţia dedicată studenţilor pasionaţi de protecţia mediului, Bursa de Excelenţă Every Can Counts.

După o evaluare atentă a înscrierilor, organizatorii au decis să ofere cele trei burse a câte 500 euro lui Silviu Gabriel Popa, student la Facultatea de Mecanică Sisteme și Echipamente Termice din IaşiRareş Andrei Trâncă, student la Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş Bolyai şi Nóra Thieme, studentă la Universitatea Sapientia, Cluj, Secţia Ştiinţa Mediului.

Eseurile celor trei câştigători pot fi lecturate pe pagina www.everycancounts.ro, iar materialele video despre activitatea de voluntariat sunt disponibile pe www.facebook/everycancounts.ro

 

În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie!

Adeverinţa de absolvire (licenţă/master) este valabilă până la eliberarea Diplomei de licenţă/master şi a suplimentului la diplomă.

Diploma de licenţă/master se va elibera după cel puţin 12 luni de la susţinerea examenului de licenţă/master, de la Biroul Acte de Studii (http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/).

Până atunci, adeverinţa de absolvire (licenţă/master) reprezintă actul de studiu care dovedeşte absolvirea studiilor universitare de licenţă/master (atenţie la folosirea documentului original! – în situaţia pierderii/distrugerii adeverinţei în original, eliberarea duplicatului se va realiza conform O.M. nr. 657/24.11.2014).

În cazul participării la concursul de admitere la master, adeverinţa de absolvire (licenţă) în original se va depune la dosarul de admitere. De aceea, înainte de depunere, este recomandat să faceţi câteva copii xerox ale adeverinţei, în cazul în care veţi avea nevoie de dovada finalizării studiilor universitare de licenţă (de ex: la angajare).

Listele cu studenții beneficiari de locuri de tabere în Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" în anul 2016

Au fost afişate listele cu studenții beneficiari de locuri de tabere în Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" în anul 2016 pe pagina dedicată Taberele de vară 2016.

http://www.geo.uaic.ro/ro/diverse/tabere-studentesti

 

banner admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080