Facultatea de

Geografie și Geologie

ANUNȚ CONFERINȚĂ

Profesorul Michael Thiele de la Universitatea din Bremen, invitatul Departamentului de Geografie în cadrul parteneriatului Erasmus+cu universitatea germană, va susține o conferință în limba engleză cu tema The German Perspectives on Current Migrations in Europe pe data de 13 septembrie 2016, orele 12.00, sala 629 (corp B, etaj III, Departamentul de Geografie).

Sunt invitați să participe toți cei interesați – studenți și cadre didactice.
 
 
Vă așteptăm cu drag!
 
Coordonator Erasmus,
Daniela Larion
 
anunt Michael

GRAFIC privind alegerea directorilor de departament și a membrilor consiliilor departamentelor

în conformitate cu Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 1 din data de 15.01.2016

“Directorii și membrii Consiliilor departamentelor sunt aleși prin votul universal, direct și secret, al personalului didactic și de cercetare titular din cadrul fiecărui departament.” Art. 1.6 din Metodologia de alegeri UAIC

“Consiliul departamentului constituie structura de conducere colegială a unui departament și este format din cinci până la șapte membri reprezentanți ai personalului didactic și de cercetare titular” Art.10 alin. 9 din Carta Universității

 

 • 10 – 31 august 2016 – depunerea candidaturilor pentru funcția de Director Departament fizic sau prin e-mail la secretariatul facultății
  • Dosarele de concurs ale candidaților vor cuprinde:
   • Curriculum Vitae tipărit și electronic;
   • Planul managerial tipărit și electronic

   

 • 10 – 31 august 2016 – depunerea candidaturilor pentru membri în consiliul departamentului, printr-o cerere depusă fizic sau prin e-mail la secretariatul facultăților.

 

 • 9 septembrie 2016 = organizarea ședințelor de alegeri la cele două departamente astfel:
  • Ora 10.00 , Amfiteatrul B6 – ședința de alegeri a Directorului de Departament de la GEOLOGIE
  • Ora 12,00, Amfiteatrul B8 – ședința de alegeri a Directorului de Departament de la GEOGRAFIE

 

DECAN,

Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

ELIBERAREA DIPLOMELOR DE STUDII PENTRU PROMOŢIILE ANTERIOARE ANULUI 2016 - ACTE NECESARE TITULARULUI

 • ELIBERAREA DIPLOMELOR DE STUDII - ACTE NECESARE TITULARULUI

  2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie să fiţi îmbrăcat cu haine de culoare deschisă (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului). Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
 • BULETIN / CARTE DE IDENTITATE (ÎN ORIGINAL) pentru cetăţenii români şi PAŞAPORT (ÎN ORIGINAL) pentru cetăţenii straini.
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (COPIE XEROX) sau alt document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul şi modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor).
 • AVIZ DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI PENTRU ABSOLVENŢI. Se obține prin email (în completarea chestionarului veți fi rugați să introduceți adresa dumneavoastră de email). Avizul îl veți primi imediat după completarea chestionarului pe care îl găsiți la adresa: http://www.alumni.uaic.ro/chestionar/index.php/915556/lang-ro Imprimați email-ul primit și prezentați-l la Biroul Acte de Studii, alături de celelalte documente necesare eliberării actelor de studii. Informații suplimentare despre Chestionar puteți obține la sediul DSSA (Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți) din Complexul Studențesc TITU MAIORESCU, CĂMIN C5 (lângă Cafeneaua Studențeasca), PARTER, Camera 16. Tel: 0232 20 1576 / 0232 20 1102 int. 2561, Email: cipo@uaic.ro sau servicii.studenti@uaic.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL BIROU ACTE DE STUDII
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI
10.00 – 12.30 si 13.00 – 14.30
(intre orele 12.30 – 13.00 este pauza)
VINERI – NU este program pentru eliberari curente acte studii.

ELIBERAREA DIPLOMELOR DE STUDII - ACTE NECESARE TITULARULUI

banner admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080