Facultatea de

Geografie și Geologie

Romanian Association of Young Scholars organizează a treia ediție a International Interdisciplinary Doctoral Conference

Romanian Association of Young Scholars organizează a treia editie a International Interdisciplinary Doctoral Conference.

Evenimentul coorganizat impreuna cu Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din cadrul Academiei Romane, Centrul de Cercetare i n Etica Aplicata din cadrul Facultatii de Filosofie, Universitatea din Bucuresti si Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE, va avea loc in perioada 29 -30 septembrie 2017, la Centrul de conferinte al Rin Grand Hotel din București.

Termenul limita pentru trimiterea aplicatiilor este 27 august.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile site-ul RAYS.

 

Anamaria Gheorghe

Vice-President of the Romanian Association of Young Scholaras (RAYS)

 

Eliberarea ADEVERINŢELOR DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă şi programul de conversie profesională)

Începând cu data de 11 iulie 2017, se eliberează ADEVERINŢELE DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă şi programul de conversie profesională)

 

Documente necesare:

 1. Cartea de identitate;
 2. Fişa de lichidare vizată;
 3. Procură notarială - DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE ACTELE DE STUDII SUNT RIDICATE DE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT TITULARUL. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul. În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Facultatea de Geografie şi Geologie. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie (diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, adeverinţă de absolvent, etc.). De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI, ÎN CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

În atenția doctoranzilor de la domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului

 1. În ședința CSUD din data de 22.06.2017, s-a aprobat înființarea ȘCOLII DOCTORALE DE GEOȘTIINȚE, cu domeniile GEOGRAFIE, GEOLOGIE și ȘTIINȚA MEDIULUI, începând cu 01.08.2017;
 2. În ședința Senatului din data de 20.06.2017 s-a aprobat Calendarul Școlilor Doctorale rezultate din reorganizarea școlii doctorale de Științe ale Vieții și Pământului pentru mandatul 2017-2022.
 3. În perioada 06 – 14 iulie 2017 – se vor organiza Adunările generale ale studenților doctoranzi în vederea alegerilor reprezentanților în Consiliul Școlii Doctorale.
 4. Structura CSD așa cum a fost aprobată de CSUD este 3,2,2
  • 3 membri din rândul conducatorilor de doctorat;
  • 2 personalități științifice cu vizibilitate internațională și/sau personalități din sectoarele industriale și socio –economice relevante;
  • 2 reprentanți din rândul doctoranzilor

Rezultatele alegerilor vor fi inaintate catre CSUD până pe data de 17 iulie 2017.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

Secretar Școala Doctorală,
Ing. Maria REBEGEA

banner web bun venit la uaic 2017 300x250

admitere

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

smd2016