Facultatea de

Geografie și Geologie

Proiect CNFIS-FDI - DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT)

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT) este prevăzută finanțarea parțială a 22 de participări la congrese și conferințe științifice internaționale ale doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înscrierile se fac la Departamentul de Relații Internaționale prin prezentarea unei dovezii privind acceptarea lucrării/invitației la congres, avizată de decan/director școală doctorală/director departament de cercetare.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se desfășoară cel târziu până la data de 10 decembrie 2017.

Dosarele de înscriere se pot depune continuu până la epuizarea finanțării prevăzute în contract.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare 100 EUR/persoană;

- Transport 500 EUR/persoană;

- Cazare pentru 2 nopți, conform baremului legal pentru fiecare țară;

- Diurnă 3 zile, conform baremului legal pentru fiecare țară.

Candidații pot folosi și alte surse de finanțare pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la final, un raport referitor la participarea la conferință/congres, după modelul oferit de Departamentul de Relații Internaționale.

 

Persoane de contact:

Ioana PAȘTINARU                                 Petronela SPIRIDON-URSU

Telefon: 0232 20 1021                            Telefon: 0232 20 1812

E-mail: ioana.pastinaru@uaic.ro              E-mail: petronela.spiridon@uaic.ro 

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080