Facultatea de

Geografie și Geologie

Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a VI-a

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei face Apel de participare la Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, care se va desfășura la 15 iunie 2017.

La Conferință sunt invitați să participe doctoranzii Școlilor doctorale din cadrul UnAȘM, doctoranzii din alte școli doctorale din țară și din străinătate.

Prezentările vor avea loc în cadrul școlilor doctorale:

  • Matematica şi ştiinţa informaţiei
  • Științe fizice
  • Științe chimice şi tehnologice
  • Științe biologice
  • Științe geonomice
  • Ştiinţe umaniste
  • Științe economice și demografice
  • Științe juridice, politice şi sociologice

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 20 mai 2017.

Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 10-25 mai 2017, la adresa doctorat@unasm.md.

Taxă de participare nu se percepe!

 

Informaţii suplimentare:

Adresa web: http://edu.asm.md/md/noutate/apel-de-participare-la-conferinta-doctoranzilor-2017

E-mail: claudiaoltu@gmail.com; angela.barbaiani@gmail.com

Tel. (+373 22) 72-71-40 ; 73-84-00

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080