Facultatea de

Geografie și Geologie

Alegerea reprezentantilor studentilor masteranzi in consiliul Facultatii de Geografie si Geologie

Pentru alegerea reprezentantilor studentilor in consiliul Facultatii de Geografie si Geologie, vor fi organizate alegeri generale, astfel:

Pentru studiile universitare de masterat (toate domeniile):

JOI, 2 martie 2017, ORELE 12.00-14.00, IN SALA B 661, et. 3

 

Regulamentului de alegere a reprezentantilor studentilor îl puteti consulta la adresa:

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf

 

Candidații sunt rugați să depună un CV actualizat (în care să fie menționată media anului de studiu anterior - pentru studentii din anul II Master sau media la admitere, pentru studentii din anul I) la Secretariatul Facultății sau pe adresa de email geoiasi@uaic.ro, până MIERCURI, 1 martie 2017, ora 16.00.

 

Prodecan,

Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080