Facultatea de

Geografie și Geologie

Simpozionul științific internațional studențesc ,,Protecția Mediului-prezent și viitor”

Departamentul Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului ,,Crișana” al Academiei Oamenilor de Știință din România, în colaborare cu Universitatea din Debrecen și Societatea Academică de Protecția Mediului, cu prilejul ”Zilei Mediului” organizează Simpozionul științific internațional studențesc ,,Protecția Mediului-prezent și viitor”, joi, 02.06.2016, ora 11:00. Sunt invitați să participe cu lucrări științifice studenții, tinerele cadre didactice, cercetătorii și specialiștii în domeniu. Secțiunile simpozionului vor fi următoarele:

  1. Tehnologiile agricole și protecția mediului;
  2. Protecția mediului în industrie și servicii;
  3. Poluarea și depoluarea solurilor, apelor și aerului;
  4. Protecția mediului urban;
  5. Biotehnologii;
  6. Schimbări climatice;
  7. Arii protejate;
  8. Surse nepoluante de energie;
  9. Monitoringul și managementul mediului;
  10. Flora spontană – bază a fitoterapiei.

Lucrările științifice vor fi prezentate sub formă de poster. Posterele vor fi redactate în limba engleză și vor avea dimensiunile: 70 x 100 cm.

Lucrările științifice vor fi redactate conform instrucțiunilor atașate.

Board-ul științific al revistei Natural Resources and Sustainable Development – revistă BDI, indexată în 3 baze de date internaționale (CABI, SSRN, REPEC), va analiza lucrarea, iar dacă forma și conținutul corespund, va fi publicată în numărul din anul respectiv al revistei.

Revista are ISSN obținut prin Editura Universității din Oradea și ISBN obținut prin Österreichisch-Rumänischer Akademischer Verein.

Studenții de la cursurile de licență, masterat și doctorat nu plătesc taxă de publicare.

Tinerele cadre didactice, cercetătorii și specialiștii plătesc o taxă de publicare de 50 lei/lucrare.

Într-un număr al revistei nu se pot publica mai mult de 2 lucrări singur autor sau prim autor.

Taxa se achită în contul Societății Academice de Protecția Mediului RO 28BTRL00501205F43714XX LEI până în data de 6 mai 2016.

În cazuri deosebite se poate plăti și la fața locului.

Lucrările vor fi puse la dispoziția autorului și a publicului în format electronic pe următoarele adrese:

wwwprotmed.ro/, adresa Facultății de Protecția Mediului;

wwwingmediuoradea.ro/, adresa departamentului Ingineria Mediului.

Volumul tipărit va fi trimis principalelor biblioteci din țară.

Termenul de transmitere a titlului lucrării, autorului (autorilor) este 25.04.2016. Lucrările studenților, masteranzilor, doctoranzilor vor preciza coordonatorul științific.

Exemplu: Nicolae Cenușa – Modifications of the soil biological properties in a long term trial with irrigations in the Crișurilor Plain conditions, Sc. Prof. Cornel Domuța, PhD

word logo mic Model de redactare

 

 

Director departament,

Prof. univ. dr. ing. Cornel Domuța

membru corespondent

al Academiei Oamenilor de Știință din România

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080