Facultatea de

Geografie și Geologie

„BINE DE ŞTIUT” LA ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR

  • De unde te poți informa:
  1. Site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI
  2. Site-ul Facultăţii de Geografie şi Geologie
  3. Pagina de Facebook a Facultății

 

Regulamentele de activitate didactică pentru studiile universitare de licenţă şi masterat se găsesc pe site-ul universităţii. Tot aici gasiţi şi Regulamentul de acordare a burselor de studiu şi a burselor sociale. http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/

·     Studenţii sunt repartizaţi pe grupe de studiu. Listele cu repartizarea studenţilor în grupe sunt afişate la avizierele departamentelor (Departamentul de Geografie, etajul III, Departamentul de Geologie, etajul II);

·     Fiecare grupă de studiu va fi îndrumată de un cadru didactic tutore (îndrumător de an);

·   În cadrul fiecărei grupe se va desemna un Şef de grupă (numele, prenumele, adresa de e-mail şi nr. de telefon al şefului de grupă se comunică la secretariat de către îndrumătorul de an sau chiar de studentul ales). Şeful de grupă va fi reprezentantul colegilor la secretariat cu probleme studenţeşti;

·  Studenţii din anul I vor primi carnete de student şi legitimaţii de călătorie pentru CFR. Eliberarea documentelor (carnet de student, legitimaţie de transport) se va face prin şefii de grupă, după semnarea deciziilor de înmatriculare. Responsabili: şefii de grupă;

·     Atenţie:  repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se efectuează la începutul fiecărui semestru, pe baza punctajului obţinut în semestrul anterior.

·     Studenţii care solicită eliberarea unei adeverinţe, pot completa în holul secretariatului adeverinţa care va fi ridicată a doua zi.

·     Bursele se distribuie numai prin virament bancar pe baza unui card. Toţi studenţii din anul I îşi vor deschide un cont la una din băncile cu care lucrează Universitatea: BRD, BCR, Banc Post, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, ING, Piraeus Ban, Alpha Bank;

·     Studentul se prezintă la secretariat cu C.I. (anul I) sau carnetul de student (anii mari);

·     Carnetele studenţilor din anii II, III vor fi colectate de către şefii de grupă şi depuse la secretariatul facultăţii pentru vizat;

·     Începând cu anul universitar 2017/2018, toţi studenţii (din toţi anii de studii) vor primi legitimaţii de călătorie pentru CFR. Şefii de grupă din anii II şi III vor aduna de la colegi vechile legitimaţii, precum şi câte o fotografie.

·     Gestiunea studenţilor se face prin programul E-SIMS – După înmatriculare, studenţii vor fi introduşi în baza de date E-Sims şi vor putea să-şi verifice notele pe adresa http://simsweb.uaic.ro/. La secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie se pot semnala eventualele erori legate de datele personale din baza de date. Vor fi afişate în timp util informaţii referitoare la modul de accesare a contului personal în programul E-SIMS.

·     Studenţii anului I cu situaţie materială precară pot depune dosar de bursă socială. Perioada depunerii se va anunţa din timp la avizierul facultăţii. Dosarul va conţine conform regulamentului următoarele documente:

  http://www.uaic.ro/studenti/burse/

·     Studenţii sunt obligaţi să-şi verifice în fiecare semestru situaţia şcolară în programul E-SIMS! Eventualele erori nesemnalate în timp pot avea consecinţe nedorite (pierderea locului la buget, pierderea dreptului la bursă, pierderea locului la cazare, exmatriculare!!! - http://simsweb.uaic.ro/)

Hotărîrea Consiliului Facultăţii  nr. 3 din 21.04.2010:

·     În decursul a două saptămâni de la finalizarea sesiunii de restanţe, studentul are obligaţia de a-şi verifica notele şi de a sesiza la secretariatul facultăţii orice eroare depistată  (trecerea unei note, corectarea ei, etc).

·     După această data nota nu se ia în calcul. Aceasta se poate trece în catalog doar în următoarea sesiune.

·     La întocmirea listelor buget-taxă, dacă există specializări unde studenţii au punctaj zero, locurile bugetate pot fi redistribuite altor specializări respectiv studenţilor care au punctaj mare.

·     La începutul fiecărui semestru, studenţii sunt obligaţi să completeze fişa de înscriere (necompletarea fişei constituie motiv de exmatriculare, conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice).

·     Este datoria studentului să se informeze  prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă prin avizierul facultăţii sau  pagina web a facultăţii http://geo.uaic.ro

·     Important! La disciplinele Practica geografică/geologică/geochimică nu se admit absenţe întrucât activitatea de practică nu se reface.

·     Taxa de şcolarizare pe semestrul I (2017-2018):

-     1450 lei – la departamentul de Geografie.

-     1500 lei – la departamentul de Geologie.

Casieria facultăţii este situată la etajul III, Departamentul de Geografie.

·     Taxa de şcolarizare aferentă semestrului I va fi achitata în 2 tranşe astfel:

-     50% până la data de 31 octombrie 2018;

-     50% până la data de 15 ianuarie 2019.

Pentru semestrul al II-lea: 50% până la data de 15 martie 2019; 50% până la data de 15 mai 2019. Studenţii care nu respectă aceste prevederi nu vor fi primiţi în sesiunea de examene, urmând a fi exmatriculaţi.

·     Copia chitanţei cu plata taxei de şcolarizare se va depune în în holul secretariatului;

·     La secretariat programul de lucru cu studenţii este între orele 1300 – 1600 . Vă rugăm să respectaţi programul!

 

Conducerea Facultăţii de Geografie şi Geologie urează tuturor studenţilor un an bun, fără restanţe şi fără probleme deosebite!!!

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080