Facultatea de

Geografie și Geologie

Romanian Association of Young Scholars organizează a treia ediție a International Interdisciplinary Doctoral Conference

Romanian Association of Young Scholars organizează a treia editie a International Interdisciplinary Doctoral Conference.

Evenimentul coorganizat impreuna cu Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din cadrul Academiei Romane, Centrul de Cercetare i n Etica Aplicata din cadrul Facultatii de Filosofie, Universitatea din Bucuresti si Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE, va avea loc in perioada 29 -30 septembrie 2017, la Centrul de conferinte al Rin Grand Hotel din București.

Termenul limita pentru trimiterea aplicatiilor este 27 august.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile site-ul RAYS.

 

Anamaria Gheorghe

Vice-President of the Romanian Association of Young Scholaras (RAYS)

 

Eliberarea ADEVERINŢELOR DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă şi programul de conversie profesională)

Începând cu data de 11 iulie 2017, se eliberează ADEVERINŢELE DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă şi programul de conversie profesională)

 

Documente necesare:

 1. Cartea de identitate;
 2. Fişa de lichidare vizată;
 3. Procură notarială - DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE ACTELE DE STUDII SUNT RIDICATE DE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT TITULARUL. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul. În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Facultatea de Geografie şi Geologie. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie (diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, adeverinţă de absolvent, etc.). De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI, ÎN CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

În atenția doctoranzilor de la domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului

 1. În ședința CSUD din data de 22.06.2017, s-a aprobat înființarea ȘCOLII DOCTORALE DE GEOȘTIINȚE, cu domeniile GEOGRAFIE, GEOLOGIE și ȘTIINȚA MEDIULUI, începând cu 01.08.2017;
 2. În ședința Senatului din data de 20.06.2017 s-a aprobat Calendarul Școlilor Doctorale rezultate din reorganizarea școlii doctorale de Științe ale Vieții și Pământului pentru mandatul 2017-2022.
 3. În perioada 06 – 14 iulie 2017 – se vor organiza Adunările generale ale studenților doctoranzi în vederea alegerilor reprezentanților în Consiliul Școlii Doctorale.
 4. Structura CSD așa cum a fost aprobată de CSUD este 3,2,2
  • 3 membri din rândul conducatorilor de doctorat;
  • 2 personalități științifice cu vizibilitate internațională și/sau personalități din sectoarele industriale și socio –economice relevante;
  • 2 reprentanți din rândul doctoranzilor

Rezultatele alegerilor vor fi inaintate catre CSUD până pe data de 17 iulie 2017.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

Secretar Școala Doctorală,
Ing. Maria REBEGEA

FIŞA DE LICHIDARE (În atenţia ABSOLVENŢILOR care vor susţine examenul de licenţă/absolvire/disertaţie în sesiunea IULIE 2017)

Fişa de lichidare vizată se va depune la Secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvent (adeverinţa de absolvent se eliberează după aproximativ 2 săptămâni de la susţinerea examenului de licenţă/absolvire/disertaţie).

FIŞA DE LICHIDARE SE DESCARCĂ DE PE SITE-UL FACULTĂŢII (secţiunea DOCUMENTE UTILE)

Formatarea Lucrării de Licență/Disertație 2017 - Departamentul de Geografie

Stimați studenți,

Vă rugăm să accesați documentul numit „Formatarea Lucrării de Licență/Disertație 2017”.

Acesta vă ghidează metodologic și tehnic privind modul în care să trebuie să arate lucrarea dvs.

La finalul acestuia veți găsi o „Declarație de Originalitate” a lucrării care va trebui completată înainte de imprimare și apoi semnată de candidat și de îndrumător.

Această declarație va fi în corpul lucrării, la final (ultima pagină).

Candidații la examenul de disertație (master) vor depune lucrarea și în format electronic .pdf (salvați din word ca .pdf un nou document) la înscrierea la secretariat sau direct la secretarul comisiei de examen, după caz.

Pe această variantă electronică nu trebuie să semnați Declarația de Originalitate ci doar să o completați. Aceste lucrări vor fi disponibile într-o bază de date și verificabile în orice moment cu un soft antiplagiat.

 

Cu stimă,

Conducerea Facultății de Geografie și Geologie

Proiect CNFIS-FDI - DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT)

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT) este prevăzută finanțarea parțială a 22 de participări la congrese și conferințe științifice internaționale ale doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înscrierile se fac la Departamentul de Relații Internaționale prin prezentarea unei dovezii privind acceptarea lucrării/invitației la congres, avizată de decan/director școală doctorală/director departament de cercetare.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se desfășoară cel târziu până la data de 10 decembrie 2017.

Dosarele de înscriere se pot depune continuu până la epuizarea finanțării prevăzute în contract.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare 100 EUR/persoană;

- Transport 500 EUR/persoană;

- Cazare pentru 2 nopți, conform baremului legal pentru fiecare țară;

- Diurnă 3 zile, conform baremului legal pentru fiecare țară.

Candidații pot folosi și alte surse de finanțare pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la final, un raport referitor la participarea la conferință/congres, după modelul oferit de Departamentul de Relații Internaționale.

 

Persoane de contact:

Ioana PAȘTINARU                                 Petronela SPIRIDON-URSU

Telefon: 0232 20 1021                            Telefon: 0232 20 1812

E-mail: ioana.pastinaru@uaic.ro              E-mail: petronela.spiridon@uaic.ro 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE AU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC COMPLET

SUSŢINEREA EXAMENULUI LA DISCIPLINA “EXAMEN DE ABSOLVIRE -NIVEL I” (5 credite) VA AVEA LOC

Miercuri, 5 IULIE 2017, orele 8.00, Departamentul de Geografie, sălile B662 şi B629.

 

DECAN,
Prof. dr. Adrian GROZAVU

banner web bun venit la uaic 2017 300x250

admitere

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

smd2016