Facultatea de

Geografie și Geologie

Summer School "Water in the sustainable development - current challenges and opportunities"

GWP CEE is organizing a Summer School "Water in the sustainable development - current challenges and opportunities", which will take place on 9-16 July 2017 at the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, Poland.

It is organised with the support of UNESCO World Water Assessment Programme, together with partner organisations from the region and under the patronage of UNESCO Chair on Sustainable Development and Ecological Awareness, Technical University in Zvolen, Slovakia.

The summer school is for free for students from partner universities.

Highly motivated MSc and PhD students that are interested in the topics covered in the summer school are encouraged to apply.

It is a great opportunity for them to get knowledge on the most current topics in the water world.

Deadline for applying is 31 May.

More information, details, application form and agenda here:
http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/2017/gwp-cee-summer-school/

 

Evaluarea de către studenţi a activităţii cadrelor didactice

Toți studenții au obligația de a completa chestionarele de evaluare a activității cadrelor didactice.

Acestea sunt disponibile în platforma de e-Lerning, fiind active doar cele pentru profesorii la care studenți au urmat cursurile în semestrul I sau II.
Răspunsurile se colectează anonim, de aceea completarea necesită o mare atenție pentru că orice modificare ulterioară, la cerere, este imposibilă.

Pentru studenții din anul I care nu au mai folosit platforma, autentificarea și completarea se realizează astfel:
 • În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Autentificare (sau Login în funcție de limba selectată)
 • Numele de utilizator și parola vor fi comunicate prin șefii de grupe.
 • După autentificare, se va accesa de pe mijlocul paginii activitatea "Evaluare cadre didactice"
 • Se va accesa apoi, pe rând, fiecare chestionar activ și se va răspunde la întrebări.
  Pentru a vedea doar chestionarele active se poate accesa din partea stângă meniul Cursurile mele.
 
Orice probleme pot fi semnalate la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro

Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pentru anul universitar 2017-2018

Toţi studenţii care nu sunt în an terminal de la ambele departamente de Geografie și Geologie au obligaţia să aleagă disciplinele opţionale şi facultative pentru anul universitar următor, 2017-2018.

Termenul este 30 mai 2017.

Fiecare student se va autentifica în platforma de e-Learning şi va completa activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative" corespunzătoare departamentului.

(Modalitatea de autentificare a fost trimisă șefilor de grupă)

Se vor completa doar chestionarele reprezentând specializarea din anul viitor universitar. De exemplu, studenţii din anul I vor completa pentru anul II la specializarea din care fac parte, cei din anul II vor completa pentru anul III.

În cazul opționalelor se poate alege o singură disciplină din lista disponibilă, iar în cazul facultativelor se pot alege mai multe discipline, una sau niciuna.

Tot acum, studenţi vor alege şi dacă vor urma disciplinele modulului psihopedagogic (la finalul listei).

În cazul studenţilor de la masterul Turism și Dezvoltare Regională, chestionarul permite şi optarea pentru unul din cele două module din anul II.

Masterul Geologie de Sondă nu are opționale.

 

Pentru probleme de acces la platformă se poate scrie pe adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

Apelul la contributii pentru Conferinta Nationala a Tinerilor Cercetatori

[update 23.05.2017]

>>> Apel - termen limită extins

 

Apelul la contributii pentru Conferinta Nationala a Tinerilor Cercetatori organizata de Romanian Association of Young Scholars in parteneriat cu Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din cadrul Academiei Romane, Centrul de Cercetare in Etica Aplicata din cadrul Facultatii de Filosofie a Universitatii din Bucuresti si Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile site-ul RAYS.

www.rays.org.ro

>>> Apel la contributii

Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie - sesiunea 2018

Toți studenţii din anii preterminali (anul II Licență, anul III Inginerie Geologică sau anul I Master) trebuie să își stabilească și să completeze în platforma de e-Learning, titlul lucrării de licență/disertație și profesorul coordonator.

Câmpurile de completat se găsesc în pagina de editare a profilului utilizatorului, ultima secțiune: Școlarizare.

(După autentificare, în partea dreaptă, sus, se dă click pe numele utilizatorului apoi se alege Profil din lista derulantă. Din acestă pagină, sus, pe mijloc se alege Editează profil. Se derulează până la ultima secţiune, Şcolarizare, şi se completează ultimele 2 câmpuri, titlul şi profesorul)

De asemenea, toţi studenţii trebuie să verifice şi să actualizeze şi celelalte câmpuri de profil, în special adresa de email validă deoarece este folosită pentru eventuala resetare şi recuperare a parolei de acces.

Termenul limită este 15 iunie 2017.

Studenţii care nu respectă acest termen limită riscă să nu poată susţine examenul final în sesiunea iulie 2018.

Conform regulamentului de activitate didactică, studenţii trebuie să îşi stabilească tema lucrării de licenţă/disertaţie cu 3 semestre înainte de susţinere.

 

banner elearning

 

Eventualele probleme legate de accesul la platformă sau lipsa vreunui profesor coordonator din lista de opţiuni se pot trimite pe email la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

Conferinţă şi lansare de carte

Marţi, 30 mai 2017, ora 1000, în sala mare de conferinţe a Filialei Iaşi a Academiei Române, vor avea loc următoarele manifestări ştiinţifice:

 

 • Conferinţa: "Meteoriţi şi cratere de impact în Sistemul solar" susținută de prof. univ. dr. Ovidiu Iancu, președintele Senatului Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 • Lansare de carte: "Evoluţia biostratigrafică a palinomorfelor din Precambrian și Predevonian, cu aplicații la metamorfitele din Carpații Orientali și la unele formațiuni sedimentare din România", vol. I, Ed. Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2016, autor: prof. univ. dr. em. Leonard Olaru

 

Sunt invitați toți cei interesați.

 

Noaptea sinagogilor deschise

afis noaptea sinagogelor

Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a VI-a

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei face Apel de participare la Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, care se va desfășura la 15 iunie 2017.

La Conferință sunt invitați să participe doctoranzii Școlilor doctorale din cadrul UnAȘM, doctoranzii din alte școli doctorale din țară și din străinătate.

Prezentările vor avea loc în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematica şi ştiinţa informaţiei
 • Științe fizice
 • Științe chimice şi tehnologice
 • Științe biologice
 • Științe geonomice
 • Ştiinţe umaniste
 • Științe economice și demografice
 • Științe juridice, politice şi sociologice

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 20 mai 2017.

Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 10-25 mai 2017, la adresa doctorat@unasm.md.

Taxă de participare nu se percepe!

 

Informaţii suplimentare:

Adresa web: http://edu.asm.md/md/noutate/apel-de-participare-la-conferinta-doctoranzilor-2017

E-mail: claudiaoltu@gmail.com; angela.barbaiani@gmail.com

Tel. (+373 22) 72-71-40 ; 73-84-00

TÂRGUL DE TURISM ȘI TRADIŢII MOLDOVENEȘTI (ediția a VII-a)

Update 08.05.2017

Evenimentul a fost mediatizat de TeleM Iași:

http://stiri.telem.ro/stiri/targ-cu-bunataturi--18423.html

 

 

 

În data de 5 mai 2017, între orele 11.45 – 15.30, în Sala Pașilor Pierduți, din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (corpul A, parter), va fi organizat Târgul de Turism și Tradiții Moldovenești (ediția a VII-a).

Organizatorii sunt studenții de anul I de la Facultatea de Geografie și Geologie, specializarea Geografia Turismului, coordonați de cadrele didactice lector univ. Oana Stoleriu și asistent univ. Eva Mihail.

Evenimentul reprezintă o aplicație didactică, constând în simularea unui târg de turism, şi presupune organizarea unor standuri de promovare turistică pe localităţi sau regiuni geografice. Standurile vor fi amenajate cu materiale demonstrative, cum ar fi: pliante, postere, produse artizanale, mâncăruri tradiţionale etc.

Evenimentul mai include și o serie de momente artistice organizate de studenți: dansuri și cântece tradiționale și demonstrarea unor meșteșuguri.

 

PosterTargTurism2017 final

afis marsul absolventilor 2017 FIE mic

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

banner SNG2017

smd2016