Facultatea de

Geografie și Geologie

Burse - Semestrul I - 2018-2019

>>> Rezultate contestații

 

 

 

BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care beneficiază de bursă (de studiu sau socială) au obligaţia să depună EXTRASUL DE CONT la Secretariat până pe 12.11.2018!

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

BRD, BCR, Banc Post, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, ING, Piraeus Bank, Alpha Bank

 

IMPORTANT:

NU SE CUMULEAZĂ BURSA SOCIALĂ CU BURSA DE STUDIU

 

EVENTUALELE CONTESTAȚII SE POT DEPUNE LA SECRETARITUL FACULTĂȚII SAU LA ADRESA DE MAIL: geoiasi@uaic.ro,

PÂNĂ JOI, 08.11.2018, ORA 16.00

>>> Formular contestație 

 

Afișat astăzi, 07.11.2018, ora 12.00
Comisia de acordare a burselor

Documentația privind acordarea burselor sociale pentru semestrul I, anul univ. 2018-2019

Documentația pentru dosarele de burse sociale - sem. I - 2018-2019

 

Formularele pentru Anexele 1 şi 2 se găsesc în secţiunea Documente utile:

 

DE REŢINUT!

 • Se vor lua în considerare doar documentele privind veniturile realizate în lunile iunie, iulie şi august 2018 (conform Regulamentului Serviciilor pentru studenţi). Dosarele care conţin documente justificative pe alte luni decât cele menţionate mai sus, nu vor fi preluate de către Secretariat!
 • Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.
 • ANCHETA SOCIALĂ este OBLIGATORIE în cazul în care părinţii studentului/studentei lucrează sau domiciliază în străinătate, precum şi în cazul în care venitul pe membru de familie este 0 lei.

 
Important !
 
BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care depun dosar în vederea obţinerii bursei de ajutor social, au obligaţia să depună şi EXTRASUL DE CONT!

În caz contrar, dosarul nu va fi validat de către Departanmentul de Burse.

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

 • BRD
 • BCR
 • Banc Post
 • Banca Transilvania
 • Raiffeisen Bank
 • ING
 • Piraeus Bank
 • Alpha Bank

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080