Facultatea de

Geografie și Geologie

Burse - Semestrul I - 2019-2020

 

 

 

BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care beneficiază de bursă (de studiu sau socială) au obligaţia să depună EXTRASUL DE CONT la Secretariat până la data de 13.11.2019, ora 16.00!

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

BRD, BCR, Banc Post, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, ING, Piraeus Bank, Alpha Bank

Vor aduce extras de cont:

  • studenţii care nu au extras de cont în dosarul de bursă socială;
  • studenţii din anul I, beneficiari ai burselor de studiu, care nu au extras de cont în dosarul personal;
  • studenţii din anii II – IV, care nu au mai beneficiat de bursă sau care au beneficiat, dar și-au schimbat contul bancar. 

EVENTUALELE CONTESTAŢII SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII SAU LA ADRESA DE E-MAIL: geoiasi@uaic.ro, 

PÂNĂ MARŢI, 12.11.2019, ORA 16.00.

>>> Formular contestatie

 

Afișat astăzi, 11.11.2019, ora: 16.00

Comisia de acordare a burselor,

Prodecan,
Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI

Documentația privind acordarea burselor sociale pentru semestrul I, anul univ. 2019-2020

Documentația pentru dosarele de burse sociale - sem. I - 2019-2020

Norme de evaluare a dosarelor de burse sociale

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

 

Studenții beneficiari de bursă socială în semestrul I al anului univ. 2019-2020 își păstrează bursa și în semestrul II doar dacă promovează minim 20 credite. În caz contrar bursa se retrage, conform aprobării BECA din 11SA/19.01.2018.

Criteriile de acordare a burselor de studiu şi sociale

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080