Facultatea de

Geografie și Geologie

Admitere 2016 - rezultate septembrie

REZULTATE FINALE ADMITERE

- septembrie 2016 -

(DUPĂ SEMNAREA DECLARAŢIILOR)

  

LICENŢĂ - septembrie 2016

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

MASTER - septembrie 2016

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 

AFIȘAT ASTĂZI
09 SEPTEMBRIE 2016, ora 15:00

Începând de luni 12.09.2016, toate dosarele se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Et. I, Corp B

 

 

 

PENTRU CANDIDAŢII CARE AU SEMNAT LA TAXĂ, IAR ULTERIOR AU FOST ADMIŞI LA BUGET

  • Taxa se va restitui pe bază de planificare comunicată Departamentului Financiar-Contabil al Universităţii, după începerea anului universitar.
  • Cererile vor fi depuse într-o perioadă stabilită, vor fi centralizate şi avizate de către conducerea facultăţii.
  • În momentul depunerii cererii, se va semna şi DECLARAŢIA pe propria răspundere pentru cei admişi pe loc subvenţionat de la BUGET.

 

 

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA TAXĂ CARE SE RETRAG

Pentru candidaţii admişi la taxă în sesiunea din iulie:

  • Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
  • Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
  • Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE ADMITERE
- septembrie 2016 -

(ÎNAINTE DE SEMNAREA DECLARAŢIILOR)

  

LICENŢĂ - septembrie 2016

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 

MASTER - septembrie 2016

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 

 AFIȘAT ASTĂZI
08 SEPTEMBRIE 2016, ora 10:00

Contestațiile se depun fie în Sala B664, et. III, fie în format electronic la adresa: geoiasi@uaic.ro
până la data de 09 SEPTEMBRIE 2016, ora 10:00

 

Comisia de admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080