Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (România),
organizează

Seminarul Geografic Internațional
"DIMITRIE CANTEMIR", ediția a XXXV-a

16-18 Octombrie, 2015
Iași, ROMÂNIA


Programul Seminarului

Foto / VideoComitetul de organizare

Președinte:
Corneliu IAŢU
– Decanul Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Coordonator executiv:
Toader-Doru JURAVLE
- Directorul Departamentului de Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Înscrierea lucrărilor

Propunerile de lucrări nu trebuie să depășească 800 de cuvinte și trebuie să includă următoarele:

1. Titlul lucrării

2. Coordonatele precise ale autorului

3. Scopul comunicării, originalitatea subiectului, metoda, rezultatele obținute sau așteptate

4. Cinci cuvinte-cheie

5. O listă de referințe bibliografice (max. 10)


Selecția propunerilor va fi efectuată de către un comitet științific iar autorii vor fi anunțați prin e-mail.


Formular de înregistrare

Program

Descărcare Program detaliat

Circulare

Circulara 1
Circulara 2


Prezentare:

A XXXV-a ediție a Seminarului Geografic internațional DIMITRIE CANTEMIR va avea loc între 16-18 octombrie la Iași ( România ),
la Departamentul de Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România.

Tema Seminarului:

Modificări teritoriale, dezvoltarea teritorială durabilă și noua guvernanță


La scară sub-națională, teritoriile (în realitatea lor trăită sau construită) sunt din ce în ce mai mult obiectul unor procese de recompunere
- în același timp morfologică (redefinirea perimetrelor) dar și instituțională. Acest lucru este cauzat de mai mulți factori, cum ar fi:

- o globalizare care se află la originea noilor dezechilibre teritoriale în detrimentul zonelor cu densitate scăzută, ceea ce duce la apariția unor noi paradigme, cum ar fi atractivitatea;

- o metropolizare, alături de apariția unor reale «regiuni metropolitane» cu limite din ce în ce mai neclare.

- în cele din urmă, noi preocupări sociale generate de o „presiune de mediu” (generată în principal de problemele legate de schimbările climatice).

Astfel, teritoriile sunt supuse la presiuni și șocuri care pun la îndoială bazele lor de dezvoltare și care pot evolua prin procese de destructurare reale sau cel puțin pot duce la schimbări profunde.
Aceste procese necesită (în toate ipotezele) măsuri de acțiune publică și de strategie de dezvoltare, fie în vederea opunerii unei rezistențe la destructurare fie în perspectiva unei asupervizăti atente a acestor mutații sau recompuneri teritoriale.

Prin urmare, propunerea principală a acestui seminar este, de fapt, calea strategică către o dezvoltare teritorială mai durabile în toate accepțiunile termenului. Însă, chiar dacă conceptul de dezvoltare teritorială durabilă nu este încă foarte stabil și implică o adevărată provocare epistemologică în scopul de a permite hibridizarea celor două demersuri teritoriale aprioric distincte - dezvoltarea teritorială și dezvoltarea durabilă - este deja cunoscut faptul că, atât în ​​teorie cât și în practică, punerea în aplicare a dezvoltării teritoriale durabile presupune organizarea de noi forme de guvernanță și/sau de guvernare locală în sânul perimetrelor redefinite în prealabil, pe de o parte, și prezența pe scena dezvoltării locale a unor actori din ce în ce mai numeroși și diversificați.

Prin urmare, scopul seminarului este de a avansa reflecția asupra noilor forme de guvernanță care sunt în măsură să genereze răspunsuri dintre cele mai bine adaptate în ceea ce privește dezvoltarea teritorială durabilă, la mutațiile teritoriale observate în acest început de secol XXI, punând în comun analize și puncte de vedere ale cercetătorilor din țările francofone și din Europa de Est, aceștia din urmă confruntându-se recent (probabil și mai brutal) cu provocările generate de recompunerile teritoriale de la nivel local.

Comunicarile așteptate pot rezulta din abordări atât teoretice cât și practice sau pot să se înscrie într-un demers cu caracter general sau să prezinte studii de caz. Cu toate acestea, este de dorit ca acestea să integreze o dimensiune praxeologică, propunând perspective strategice sau piste de acțiune în vederea unei dezvoltări teritoriale care să nu se reducă doar la problemele economice, dar care dimpotrivă să integreze toate aspectele legate de durabilitate și să deschidă calea spre apariția unor noi forme de guvernanță. De asemenea, este de dorit ca un loc important să fie ocupat de lucrările ce propun o analiză comparativă a formelor de guvernanță din trecut sau ce urmează să fie implementate, atât în vest cât și în est. Lucrările propuse se pot limita la observarea problematicilor locale mai restrânse, privind îndeaproape un sector de activitate, sau la o componentă spațială a teritoriului(-iilor) de studiu.

Apelul la lucrări / comunicări include și temele recurente, vizate în general la Seminarul «Dimitrie Cantemir», din geografia umană dar și fizică.

Limba colocviului

Seminarul va avea loc în limbile română, franceză și engleză.

Date importante

01 SEPT 2015 - Data-limită de înregistrare a participanților și de trimitere a rezumatului lucrării (prin formularul dedicat). Pentru o taxă cu până la 30% mai mare, se vor accepta înregistrările participanțior până în data de 5 OCT 2015.

01 SEPT 2015 - Pentru cei ce doresc să aibă lucrarea publicată la momentul deschiderii Conferinței (16-18 oct. 2015), data de 1 SEPT. este termenul-limită pentru depunerea lucrării in extenso! Aceasta va primi avizul de acceptare de către Comitetul științific până în data de 20 septembrie iar 1 octombrie este termenul-limită pentru depunerea lucrării extinse cu modificările cerute.

16-18 OCT 2015: A XXXV-a ediție a Seminarului Internațional Geografic Dimitrie Cantemir, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (ROMÂNIA).


Sesiunile seminarului


Tranziția post-comunistă și criza economică

Efectele schimbărilor climatice

Geomorfologie și Pedologie

Managementul resurselor hidrologice

Geografia Populației

Geografia Așezărilor

Aplicații Geomatice în Geografie

Turism și Patrimoniu

Didactica geografiei

LOCALIZARE

Departamentul de Geografie
Facultatea de Geografie și Geologie
Universitatea " Alexandru Ioan Cuza " Iași (România)
Bd. Carol I nr . 20A , 700 505
IAȘI

Cum se ajunge la Iaşi?

Cu trenul:
http://www.infofer.ro

Cu avionul:
TAROM - via București (www.tarom.ro)
AUSTRIAN Airlines - via Viena (www.austrian.com)
AIR FRANCE via București (www.airfrance.fr)

Lista de hoteluri din orașul Iași:
Hotel Majestic **** - Str. Petru Rareş, 7, Iaşi, 700126, Tel: +40232-255557, www.hotel-majestic.ro
HotelTraian **** - Str. Unirii Place, 1, tel. +400232-266666, www.grandhoteltraian.ro
Hotel Moldova *** - Str. Anastasie Panu, 29, tel. +400232-260240, www.hotelmoldovaiasi.ro
Hotel Astoria *** - Str. Alexadru Lăpuşneanu, 1, tel. +400232-233888, www.hotelastoria.ro
Unirea Hotel *** - Str. Piața Unirii, 5, tel. +400232-205000, www.hotelunirea.ro
RamadaHotel ** - Str. Gregory Ureche, 27, tel. +400232-215037, www.ramadaiasi.ro
Hotel Select **** - Str. Piața 14 Décembre 1989, 2, tel. +400232-415415

Contact


foxyform