Index de lucrări

Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 1, 1980, Iaşi-1981
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 2, 1981, Iaşi-1982
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1982, Iaşi-1983
Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 4, 1983, Iaşi-1984
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 5, 1984, Iaşi-1985
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1985, Iaşi-1986
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 7, 1986, Iaşi-1987
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 8, 1987, Iaşi-1988
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1988, Iaşi-1990
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 10, 1990, Iaşi,-1992
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 11-12, 1991-1992, Iaşi-1995
Lucrările Semunarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 13-14, 1993-1994, Iaşi 1997
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 15-16, 1995-1996, Iaşi 1998
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 17-18, 1997-1998, Iaşi 1998
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 19-20, 1999-2000, Iaşi 2001
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2000-2001, Iaşi 2002
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 23-24, 2002-2003, Iaşi 2003
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 25, 2004, Iaşi 2005
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 26, 2005, Iaşi 2006
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 27, 2007, Iaşi 2008
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 28, 2007, Iaşi 2008Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 1, 1980, Iaşi-1981

Cuvânt de deschidere – Ioan Hârjoabă
Regimul zilnic al ploilor la Iaşi – Ioan Hârjoabă, Maria Ciubotaru
Contribuţii la studiul inversiunilor de temperatură din depresiunea Câmpulung Moldovenesc – Elena Erhan
Contribuţii privind regimul nivelurilor apelor din lunca Bârladului mijlociu – Grigore-Sorin Ciubotaru
Determinarea similarităţii dintre mărimile geografice – Ioan Ianoş
Din istoria populării Ţării Bârsei, cu privire specială asupra epocii iosefine – Nicolae Popp
Consideraţii asupra criteriilor geografice de clasificare a oraşelor din R.S.România – Pompiliu Poghirc
Aşezări şi condiţii naturale în Ţara Făgăraşului - Petru Urdea
Implicaţii geodemografice ale exploatării şi valorificării cărbunelui din zona Motru-Jiu - Gheorghe Iacob, Ioan Ianoş
Unele consideraţii geografico-economice asupra industriei României în perioada socialistă – Vasile Nimigeanu
O veche industrie a lemnului în Podişul Moldovenesc - Alexandru Obreja


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 2, 1981, Iaşi-1982

Activitatea geografică a lui Grigore Cobălcescu – Ioan Donisă
Aspecte geomorfologice şi geologice în regiunea dintre Trotuş-Siret şi Râmnicu Sărat – Teodor Brandabur
Delte antropice şi delte naturale. Unele caracteristici comune şi semnificaţia lor geomorfologică - Maria Rădoane, Ioniţă Ichim
Observaţii geomorfologice în Persanii Centrali - Petru Urdea
Noi metode de studiu a alunecărilor de teren – Virgil Surdeanu
Elemente noi pentru individualizarea ciclurilor degradare-agradare în dinamica albiilor de râu - Ioniţă Ichim, Maria
Bazinele hidrografice torenţiale surse de aluviuni în colmatarea lacurilor de acumulare – Nicolae Rădoane
Noi aspecte geohidromorfologice din sectorul superior al văii Zăbala – Florin Roman
Forajul hidrologic de adâncime de la Călimăneşti-Vrancea - Grigore-Sorin Ciubotaru, Ion Gavrilă
Studiul solurilor din partea sudică a Munţilor Stânişoara – Nicolae Barbu, Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu, Maria Toderiţă, Alexandrina Barbu
Caracterizarea învelişului de sol de pe teritoriul comunelor Borca şi Fărcaşa–Judeţul Neamţ - Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu, Nicolae Barbu, Maria Toderiţă
Unele aspecte ale populării văii Siretului în sec. XX – Nicolae Aur Consideraţii geografice privind dezvoltarea economică şi sistematizarea oraşului Vişeul de Sus - Gheorghe Iacob
Contribuţii geografice la studiul reţelei de aşezări din bazinul râului Trotuş - Iulia Văcăraşu
Repartiţia geografică a culturilor irigate din Podişul Moldovei – Mihai Apăvăloaie
Construcţii vechi rurale din lemn – Pompiliu Poghirc
Toponymes rares sur le teirritoire de la Roumania - Dimitrie Oancea
Numiri geografice rare pe cuprinsul Podişului Moldovei - Alexandru Obreja
Căile de comunicaţie şi transporturile din Podişul Moldovei – Vasile Nimigeanu
Forme de valorificare turistică în Carpaţii Orientali - Cazimir Swizewski


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1982, Iaşi-1983

Consideraţii geomorfologice asupra văii Moldovei din sectorul aferent judeţului Iaşi – Vasile Băcăuanu, Ioan Stănescu
Analiza morfometrică ca metodă de evaluare a tendinţelor în dinamica unor formaţiuni torenţiale de pe versantul drept al văii Trotuş (zona Copăceni) - Ioniţă Ichim, Maria
Unele consideraţii asupra rolului creep-ului în dinamica actuală a versanţilor văii râului Pângăraţi – Nicolae Rădoane
Câteva probleme geografice privind sistematizarea comunei Roma, judeţul Botoşani – Mircea Agrigoroaie
Harta geomorfologică a piemontului Bălăciţa – geneza, evoluţia şi aspectele actuale ale reliefului – Răsvan O. Stroe
Analiza unor indici de calitate a apei râurilor dintre Siret şi Prut - Maria Pantazică, Maria Schram
Variaţia coeficientului de rugozitate pe râurile din bazinul hidrografic Jiu ca rezultat al modificărilor condiţiilor naturale din albie – Constantin Savin
Caracteristici ale undelor de viitură în bazinul hidrografic Jiu – Constantin Savin
Contribuţii la studiul hidrogeologic al zonei Craiova - Constantin Savin şi colaboratorii
Analiza geografică a unei hărţi vechi a Bucovinei – Ioan Iosep, Maria Lucaci
Munţii Făgăraşului în documente din secolul al –XVII-lea – Petru Urdea
Tendinţe ale evoluţiei componentelor demografice în Podişul Sucevei. Contribuţii geografice - Nicolae Lupu-Bratiloveanu
Relaţia populaţie-dezvoltare economică - Veronica Giosu
Câteva consideraţii asupra sensului noţiunii de habitat – Pompiliu Poghirc
Consideraţii geografice asupra satelor mici din judeţul Iaşi – Vasile Nimigeanu
Aspecte geografice privind evoluţia demografico-teritorială şi dezvoltarea industrială a municipiului Zalău – Gheorghe Iacob
Unele probleme geografice privind urbanizarea bazinului Trotuş - Iulia Văcăraşu
Asupra unor particularităţi geografice ale toponimiei aşezărilor rurale din R.S.România – Alexandru Ungureanu
Drumurile din Moldova şi reflectarea lor în toponimie - Sorina Vlad, Valeria Alexandrescu
Câteva corectări în toponimia geografică din Moldova - Alexandru Obreja
Pe marginea unui dicţionar geografic: comuna Mălini-Judeţul Suceava – Nicolae Popp


Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.4, 1983, Iaşi, 1984

Aspecte teoretice şi practice ale studiului dinamicii mediului înconjurător - Irina Ungureanu
Geoinformatica. Prezent şi viitor posibil - Iosif Ujvari
Asupra prezenţei lui Megaloceros Giganteus (Blumb.) în Colinele Covurlui - Natalia Trelea, Victor Sficlea
Consideraţii geomorfologice asupra repartiţiei monolaterale alternative a teraselor fluviatile din Podişul Moldovei – Vasile Băcăuanu
Consideraţii geomorfologice şi hidrogeologice asupra văii Elanului în avale de Peicani - Costică Brînduş
Observaţii geomorfologice pe valea Bistrei Mărului – Petru Urdea
Contribuţii la studiul dinamicii versanţilor pe baza ridicărilor hidrotopometrice la baraje pentru stingerea torenţilor – Constantin Savin
Efectul barajelor antierozionale în evoluţia albiilor minore din bazinele hidrografice Pângăraţi şi Oanţu – Nicolae Rădoane Câteva probleme geomorfologice privind Oltenia de Vest – Răsvan Stroe Influenţa condiţiilor meteorologice asupra producţiei pajiştilor din Podişul Sucevei - Gabriel Davidescu
Caracteristicile inversiunilor termice din Depresiunea Dornelor - Mihai Apăvăloie, Liviu Apostol
Contribuţii la cunoaşterea precipitaţiilor atmosferice din Ţara Dornelor - Liviu Apostol, Mihai Apăvăloie
Apele subterane captive din valea Chinejei şi a Prutului inferior - Grigore-Sorin Ciobotaru
Asupra raportului de determinare dintre elementele morfometrice ale bazinelor hidrografice de ordinul III (bazinul râului Putna, Vrancea) - Maria Rădoane, Ioniţă Ichim
Observaţii asupra faciesului de albie minoră din bazinul râului Bistriţa, amonte de Poiana Teiului - Ioniţă Ichim, Maria
Solurile din partea nordică a Munţilor Stânişoara - Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu, Nicolae Barbu, Maria Toderiţă, Angela Lupaşcu
Consideraţii pedogeografice asupra masivului Giumalău - Constantin Rusu, Nicolae Barbu, Gheorghe Lupaşcu, Maria Toderiţă
Dispersare demografică în Podişul Sucevei, comuna Vadu Moldovei – Nicolae Popp
Consideraţii geografice asupra industriei oraşului Iaşi – Vasile Nimigeanu
O străveche ocupaţie – Viticultura – reflectată în toponimia Moldovei - Valeria Alexandrescu, Sorina Vlad
Câteva toponime obscure din Podişul Moldovenesc (Brebu, Sângeap, Şorogari, Manţu, şi Bârlad) - Alexandru Obreja
Aspecte geografice privind agricultura din zona suburbană a oraşului Bacău - Iulia Văcăraşu


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.5, 1984, Iaşi-1985

George Vâlsan – 100 de ani de la naştere - Vasile Băcăuanu
Concepţia de geografie umană în opera lui Ion Conea - Constanţa Ruşenescu
Probleme geografice româneşti în opera unui om de ştiinţă francez din secolul trecut - Victor Andrei
Raporturile actuale dintre cartografie şi geografie – Victor Sficlea
Consideraţi asupra inventarierii alunecărilor de teren în vederea întocmirii hărţilor de risc – Virgil Surdeanu
Resursele minerale din subsolul judeţului Iaşi – Liviu Ionesi
Unele particularităţi geomorfologice ale Podişului Colorado – Ioan Hârjoaba
Spectrul petrografic din albia râului Siret – Constantin Catană, Ioniţă Ichim, Marilena-Luminiţa Niţă
Consideraţii privind simetria şi asimetria unor văi din partea sudică a Podişului Moldovei – Ion Ioniţă
Câteva consideraţii asupra unei structuri cutate din extremitatea nord-estică a Dealului Mare–Harlău – Ioan Prajinaru
Date noi privind diferenţierile climatice între zona urbană şi periurbană a Iaşului - Elena Erhan
Durata de strălucire a soarelui în Depresiunea Huşi - Mihai Rădeanu
Variaţia altitudinală a valorilor termice în Masivul Călimani - Gabriel Davidescu
Consideraţii asupra cantităţii de precipitaţii în Câmpia Fălciului şi în Depresiunea Huşi - Liviu Apostol, Mihai Apăvăloie
Potenţialul eolian din Colinele Tutovei - Mihai Apăvăloie, Liviu Apostol, Ion Pârvulescu
Particularităţi ale variaţiei nivelului apei freatice din lunca râului Lăpuş în cadrul Depresiunii Baia Mare – Ion Bojoi, Costică Brânduş
Contribuţii la cunoaşterea dinamicii apelor subterane din zona centrală a municipiului Iaşi - Maria Pantazică, Constantin Martiniuc
Contribuţii la cunoaşterea unor proprietăţi fizice ale apei lacului Bucecea Virgil Apopei, Elena Pantazi
Contribuţii la studiul sedimentării în lacul Bucecea – Ioniţă Ichim, Constantin Catană, Virgil Apopei, Maria Radoane, Nicolae Radoane, Virgil Surdeanu, Elena Pantazi, Elena, Marilena Niţă
Chimismul apelor subterane captive din valea Chinejei şi a Prutului inferior – Grigore-Sorin Ciubotaru
Modificarea folosinţei terenurilor şi stadiul actual de degradare a solurilor în partea de NV a Depresiunii Cracău-Bistriţa - Irina Ungureanu, Gheorghe Lupaşcu
Influenţa evoluţiei glacisurilor asupra pedogenezei în Depresiunea Cracău – Bistriţa - Gheorghe Lupaşcu
Câteva consideraţii privind raporturile dintre natură şi om în Carpaţii Orientali - Pompiliu Poghirc
Evoluţia teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea - Constanţa Ruşenescu, Elena Păduraru
Energia reliefului habitatului în Obcinele Bucovinei – Ioan Iosep
Consideraţii geografice asupra economiei forestiere din judeţul Bacău - Iulia Văcăraşu
Consideraţii geografice privind axa feroviaro-rutieră Bucureşti-Giurgiu – Gheorghe Iacob
Râşca – bazin hidrografic şi comună – Nicolae Popp


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.6, 1985, Iaşi-1986

Profesorul geograf Mihai David – 100 ani de la naştere – Ion Gugiuman
Activitatea geologică a lui Mihai David – Liviu Ionesi
Contribuţia lui Mihai David la cunoaşterea Subcarpaţilor Moldovei şi a Carpaţilor Orientali - Ioan Donisă
Aportul lui Mihai David la cunoaşterea geomorfologică a podişurilor României - Vasile Băcăuanu, Constantin Martiniuc
Conceptele de evoluţie şi timp în opera geomorfologică a lui Mihai David - Ion Bojoi
Preocupări cartografice ale profesorului Mihai David – Victor Sficlea
Contribuţia lui Mihai David la dezvoltarea învăţământului geografic, prin manuale – Iulia Vacaraşu
Amintiri despre profesorul Mihai David - Iancu Maxim
Consideraţii geomorfologice cu privire la marginea nord-estică a Podişului Central Moldovenesc – Sectorul Ţuţora – Răducăneni - Vasile Băcăuanu
Condiţii şi cauze geohidromorfologice ale excesului de umiditate din zona Piscul Vechi-Seaca de Câmp (Câmpia Olteniei) - Ion Bojoi, Costică Brânduş
Asupra unor concepte geomorfologice ca bază de abordare a prognozei reliefului in programele de amenajare – Ioniţă Ichim
Dinamica albiei râului Oanţu în relaţie cu transportul de aluviuni în profil longitudinal - Nicolae Rădoane
Influenţa latitudinii în apariţia diferenţierilor termice în Carpaţii Româneşti – Gabriel Davidescu
Distribuţia temperaturilor medii ale lunii ianuarie între Munţii Vrancei şi Balta Brăilei – Liviu Apostol
Observaţii microclimatice în perimetrul platformei Întreprinderii de Celuloză, Hârtie şi Cartoane din Piatra Neamţ - Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu, Mihai Apăvăloaie
Repartiţia concentraţiilor noxelor din aer în funcţie de amplasamentul surselor de poluare şi dinamica atmosferei - Ion Pîrvulescu, Liviu Apostol, Mihai Apăvăloaie
Regimul scurgerii râurilor din partea estică a Carpaţilor Orientali – Virgil Apopei, Elena Pantazi, Ioan Acsinte
Variaţia altitudinală a scurgerii medii specifice pe rama estică a Carpaţilor Orinetali – Elena Pantazi, Virgil Apopei
Particularităţi biogeografice şi edafice ale jnepenişurilor din Masivul Călimani – Gheorghe Lupaşcu, Nicolae Ştefan, Gabriel Davidescu, Angela Lupaşcu
Particularităţi ale solurilor submerse şi emerse din Balta Somovei - Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu, Angela Lupaşcu, Gabriel Constantineanu
Consideraţii pedogeografice asupra teritoriului Judeţului Suceava - Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu, Nicolae Andriaşi, Ioan Seceleanu
Unele aspecte privind repartiţia geografică a populaţiei judeţului Bacău – Iulia Văcăraşu
Aspecte metodologice privind ierarhizarea prin metode constitutive a aşezărilor rurale din România – Vasile Nimigeanu
Evoluţia şi diversificarea activităţilor industriale în Municipiul Reşiţa – Ioan Ianoş, Gheorghe Iacob
Zona carboniferă din estul Olteniei subcarpatice (sectorul Olt-Gilort) - Gheorghe Iacob
George Vâlsan la Iaşi – Ioan Donisă
Activitatea cartografică a lui George Vâlsan – Victor Sficlea
Pădurea dintre Carpaţi şi Siret în harta austriacă Otzellovitz din 1790 – Victor Andrei
Câteva aspecte din viaţa şi activitatea lui Ion Simionescu la Botoşani - Gheorghe Slavic


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 7, 1986, Iaşi-1987

Geomorfologie dinamică
Morfotectonica subcarpaţilor Vâlcii şi Vrancei - Mihaela Dinu, Adrian Cioaca
Răspândirea altitudinală a alunecărilor de teren în Carpaţii Orientali – zona flişului – Virgil Surdeanu
Cercetări privind eroziunea în suprafaţă pe parcele experimentale din sectorul mijlociu al Văii Bistriţei Moldoveneşti (aria flişului) – Nicolae Rădoane
Unele aspecte geomorfologice actuale din zona de fliş a Vrancei – Florin Roman
Evoluţia paleohidrografică a sistemului de râuri Tisa-Someş-Crasa-Ier – Zoltan Benedek
Climatologie. Poluarea aerului

Contribuţii la cunoaşterea caracteristicillor inversiunilor termice din Depresiunea Rădăuţi - Mihai Apăvăloaie, Ion Pîrvulescu, Liviu Apostol
Consideraţii asupra raportului între cantităţile semestriale de precipitaţii în România - Liviu Apostol
Aspecte ale distribuţiei cantităţilor de precipitaţii pe flancul extern al Carpaţilor Orientali - Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu
Influenţa caracteristicilor vântului în procesul de poluare atmosferică pe teritoriul unui areal urban - Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu, Mihai Apăvăloaie
Particularităţi ale condiţiilor climatice în ecosistemele forestiere de limită superioară din Carpaţii Româneşti – Gabriel Davidescu
Relaţii între condiţiile fizico-geografice şi factorii social-economici implicaţi în procesul poluării aerului - Ion Pîrvulescu, Liviu Apostol, Mihai Apăvăloaie

Hidrologie
Zonarea altitudinală a scurgerii pe flancul estic al Carpaţilor Orientali - Virgil Apopei, Elena Pantazi, Ioan Acsinte
Sezonalitatea scurgerii lichide pe rama estică a Carpaţilor Orientali – Elena Pantazi, Virgil Apopei
Variaţia multianuală a chimismului apelor subterane din valea Chinejei şi a Prutului inferior - Grigore-Sorin Ciobotaru, Maria Ciobotaru, Victoria-Florica Dau

Pedogeografie
Regionarea pedogeografică a judeţului Neamţ – lupaşcu Gheorghe, Constantin Rusu
Cercetări privind componenţa materiei organice din solurile Masivului Rarău – Constantin Rusu, Angela Lupaşcu
Solurile din Depresiunea Livezile, Judeţul Bistriţa-Năsăud şi câteva problema de geografie aplicată în legătură cu optimizarea folosirii lor - Ion Mircea, Nicolae Andreiasi, Petru Ghinea, Vasile Teodorescu

Geografia Populaţiei
Distribuţia spaţială a populaţiei în Municipiul Vaslui – Alexandru Ungureanu, Vasile Nimigeanu
Aspecte geografice privind evoluţia structurii populaţiei oraşului Vaslui - Iulia Vacaraşu
Contribuţii la studiul geografic al resurselor umane din zona Ceahlău - Iulia Vacaraşu

Organizarea spaţiului geografic
Aspecte actuale ale organizării spaţiului geografic în Dealul Mare-Hârlău - Irina Ungureanu, Vasile Nimigeanu
Răspândirea şi valorificarea actuală a terenurilor nisipoase din România – Gheorghe Iacob
Aspecte privind individualizarea funcţiilor geografice ale Culoarului transversal al văii montane a Moldovei – Ion Bojoi
Consideraţii geografice privind potenţialul şi balanţa meliferă a sectorului sudic al Câmpiei Tecuciului – Gheorghe Fratita

Geografie istorică. Toponimie
Pădurile Moldovei pe hărţile din sec. al XVIII-lea – Vasile Băican
O comună suceveană cu nume de rezonanţă: Ciprian Porumbescu – Nicolae Popp
În legătură cu Harta Moldovei din secolul al XVI-lea, atribuită lui Georg Reicherstorffer – Andrei Victor

Metodologie de cercetare
Semnificaţia mărimii suprafeţei bazinului hidrografic în modelarea reliefului - Ioniţă Ichim
Studiile geologice şi geomorfologice în sprijinul optimizării proiectării lucrărilor hidrotehnice – Costică Brânduş, Constantin Stoian, Constantin Draganescu
Asupra fenomenului de „discontinuitate” temporală în tranzitul de aluviuni – Maria Rădoane
Contribuţii metodologice la cercetaea complexă a resurselor terapeutice naturale din Podişul Central Moldovenesc şi partea sudică a Câmpiei Moldovei – Ion Bojoi, Vlad Bejan, Constantin Caraman
La rytmicite-caracteristique fondamentale de la fonctionalite de l’enviroment – Mihai Apetrei

Comemorări
Contribuţii la biografia profesorului Ştefan D. Popescu - Corneliu Iaţu In memoriam: Prof. univ. dr. Ion Sârcu (1916-1987) – Vasile Băcăuanu


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 8, 1987, Iaşi-1988

Geomorfologie istorică şi dinamică
Aspecte ale evoluţiei paleogeografice a părţii vest a Carpaţilor Meridionali – Petru Urdea
Geneza şi evoluţia paleogeografică a Câmpiei piemontane a Râmnicului – Radu Calcan
Indicatorul de erodabilitate şi scurgerea solidă – Gavril Pandi
Continuitate şi ciclicitate în procesul de alunecare – Virgil Surdeanu
Problema erodabilităţii terenurilor din Carpaţii Orientali - Ioniţă Ichim, Maria Rădoane
Alunecările de teren din bazinele râurilor Pângătaţi şi Oanţu (Carpaţii Orientali) – Nicolae Rădoane
Meandre compuse la unele râuri din România – Ion Gugiuman
Cercetări hidrogeologice asupra şesului Bistriţei dintre Piatra Neamţ şi Buhuşi - Virgil Apopei, Elena Pantazi, Niculina Maxim-Brandior

Climatologie regională şi poluarea mediului
Consideraţii asupra temperaturii aerului în depresiunea Cracău-Bistriţa - Liviu Apostol, Mihai Apăvăloaie, Gheorghe Lupaşcu
Caracteristici ale inversiunilor termice din Podişul Fălticeni - Mihai Apăvăloaie, Ion Pîrvulescu, Liviu Apostol
Consideraţii asupra precipitaţiilor atmosferice din partea de est a României – Elena Erhan
Caracteristici ale precipitaţiilor atmosferice pe teritoriul Depresiunii Cracău-Bistriţa - Liviu Apostol, Mihai Apăvăloaie, Ion Pîrvulescu, Gheorghe Lupaşcu
Regimul principalelor elemente climatice în Carpaţii Orientali – Gabriel Davidescu
Caracteristicile suprafeţei subiacente ca factor climatic în Podişul Sucevei – Gheorghe Slavic
Fenomenul de poluare a aerului sub influenţa factorilor climatici în zona centrală a Depresiunii Cracău-Bistriţa – Liviu Apostol
Rolul condiţiilor microclimatice în dispersia noxelor emise de o instalaţie industrială – Ion Pîrvulescu, Liviu Apostol, Constantin Catană

Geografia Solurilor
Consideraţii pedogeografice în zona Podişului Hârşova – Nicolae Andreiaşi
Regionarea pedogeografică a Câmpiei de vest dintre Mureş şi Crişul Alb – Constantin Grigoraş
Chimismul solurilor din Masivul Rarău - Maria Bucureşteanu, Constantin Rusu
Caracterizarea potenţialului productiv al solurilor de sub pajiştile din bazinul Bistriţei Aurii între Botoş şi Iacobeni – Lucian Turcu

Geografia populaţiei şi aşezărilor
Consideraţii privind structura geografiei umane –Pompiliu Poghirc
Evoluţia unor fenomene demografice în Podişul Central Moldovenesc – Nicolae Lupu-Bratiloveanu, Vasile Nimigeanu, Mihai Apăvăloaie
Consideraţii geografice privind mişcarea naturală a populaţiei în Obcinele Bucovinei – Ioan Iosep
Depresiunea Glodu. Consideraţii geografice şi etnografice - Ioan Iosep, Dragomir Paulencu
Capacitatea de polarizare spaţială a oraşului Paşcani – Octoavian Groza
Implicaţii Umane ale construcţiei şi dezvoltării Combinatului siderurgic Galaţi - Vasilica Dobre
Geografie economică
Podişul Central Moldovenesc. Consideraţii geografice privind dezvoltarea economico-socială în perioada socialistă - Nicolae Lupu-Bratiloveanu, Mihai Apăvăloaie, Vasile Nimigeanu
Asupra unor probleme ale specializării agriculturii din Subcarpaţii Moldovei – Alexandru Ungureanu
Contribuţii geografice la studiul economic al zonei Ceahlău – Iulia Văcăraşu
Potenţialul forestier al bazinului hidrografic Lăpuş şi valorificarea lui - Gheorghe Iacob

Geografie aplicată şi organizarea spaţiului
Perspectiva organizării spaţiului geografic în Podgoria Cotnari - Irina Ungureanu, Vasile Nimigenu
Importanţa studiului dinamicii poluaţilor atmosferei în procesul de sistematizare a teritoriului – Ion Pîrvulescu, Liviu Apostol
Amenajarea complexă a bazinului hidrografic Siret. Implicaţii de geomorfologie aplicată – Petru Olariu

Aspecte geografice ale municipiului şi judeţului Vaslui
Relieful teritoriului Municipiului Vaslui – Vasile Băcăuanu
Clima oraşului Vaslui – Elena Erhan
Evoluţia structurii urbane a Municipiului Vaslui – Alexandru Ungureanu, Vasile Nimigenu
Funcţia industrială a oraşului Vaslui - Iulia Vacaraşu
Tipuri de resurse terapeutice naturale în structura spaţiului geografic al judeţului Vaslui – Ion Bojoi
Modele de geotopuri cu resurse terapeutice naturale din judeţul Vaslui - Ion Bojoi

Geografie istorică
Hidronimia Moldovei pe hărţile anterioare secolului al XIX-lea – Vasile Băican
Problema paternităţii hărţii Moldovei din secolul al XVI-lea atribuită lui Georg Reicherstorffer – Victor Andrei


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1988, Iaşi-1990


Geomorfologie şi morfodinamică actuală
Relieful depresiunii intramontane Câmpulung Moldovenesc – Vasile Băcăuanu
Câteva aspecte privind evoluţia Câmpiei de vest dintre Mureş şi Crişul Alb, în timpul Cuaternarului – Constantin Grigoraş
Aspecte ale morfodinamicii actuale a şesului şi versanţilor limitrofi din sectorul inferior al văii Jijiei – Ion Bojoi, Marcel Vârlan, Mihai Apetrei
Un exemplu de folosire a analizei calităţii aluviunilor în evaluarea raportului de efluenţă - Ioniţă Ichim, Virgil Surdeanu, Maria Rădoane, Nicolae Rădoane
Sezonalitatea şi desfăşurarea proceselor geomorfologice actuale în valea Bistriţei - Nicolae Rădoane
Consideraţii privind evoluţia în perspectivă a microreliefului bazinului hidrografic Siret în contextul amenajării sale complexe – Petru Olariu
Aspecte ale evoluţiei reliefului în Comuna Bârnova şi împrejurimile sale – Irina Ungureanu
Probleme ale colmatării unor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Siret - Petru Olariu

Climatologie, Hidrologie, Poluarea atmosferei şi a apelor
Parametri meteorologici de importanţă pentru zona oraşului Câmpulung Moldovenesc - Elena Erhan
Anomalii ale temperaturii aerului pe teritoriul Moldovei – Liviu Apostol
Caracteristici ale inversiunilor termice din Depresiunea Ciuc – Mihai Apăvăloaie, Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu
Aspecte privind temperatura aerului în Masivul Rarău – Liviu Apostol, Constantin Rusu
Rolul dinamicii curenţilor de aer în dispersia particulelor de praf provenite dintr-o instalaţie industrială - Ion Pîrvulescu, Constantin Catana, Liviu Apostol, Mihai Apăvăloaie
Consideraţii asupra precipitaţiilor atmosferice în Masivul Rarău - Liviu Apostol, Constantin Rusu
Consideraţii asupra fenomenelor de brumă şi îngheţ din Câmpia Moldovei - Elena Erhan, Valentina Ştefan
Consideraţii privind dispersia poluaţilor proveniţi din industria celulozei într-o zonă urbană - Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu, Domnica Ciobanu, Elena Pantazi
Efectele lucrărilor de amenajare a terenurilor inundabile din lunca Prutului asupra microclimatului – Gabriel Davidescu
Impurificarea acviferului freatic al şesului Bistriţei în aval de Piatra Neamţ ca urmare a activităţii antropice – Virgil Apopei, Constantin Catană, Elena Pantazi, Marinela Niţa
Resursele de apă ale oraşului Câmpulung Moldovenesc – Ioan Stănescu
Calitatea apei râului Siret în aval de confluenţa râurilor Bistriţa şi Trotuş - Virgil Apopei, Constantin Catană, Elena Pantazi, Marinela Niţa

Pedogeografie şi Geobotanică
Solurile din sistemul de irigaţie Tansa-Belceşti, Judeţul Iaşi – Constantin Rusu, Gheorghe Lupaşcu, Angela Lupaşcu
Consideraţii privind unele proprietăţi ale depozitelor de suprafaţă din sudul Câmpiei Moldovei – Mihai Apetrei, Ion Bojoi, Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu
Unele consideraţii privind solurile negre argiloase din sudul Dobrogei – Nicolae Andreiaşi
Regionarea pedogeografică a judeţului Bacău - Gheorghe Lupaşcu, Maria Mara, Constantin Rusu
Câteva observaţii privind caracteristicile chimice ale unui sol fertilizat cu nămol biologic - Maria Bucureşteanu
Consideraţii privind erodabilitatea şi eroziunea efectivă a solurilor din zona Tansa-Belceşti – Marcel Vârlan, Ion Bojoi, Gheorghe Lupaşcu
Influenţa condiţiilor naturale asupra vegetaţiei din bazinul Râmnicu-Sărat – Neculai Ştefan, Gabriel Davidescu

Geografia populaţiei şi aşezărilor
Fenomene geodemografice în mediul rural din partea estică a Colinelor Tutovei - Mihai Apăvăloaie, Nicoale Lupu-Bratiloveanu
Depresiunile Giurgeu şi Ciuc.Coordonate geodemografice actuale – Daniela Nancu, Cristian Talinga
Evoluţia vetrelor aşezărilor din bazinul superior al Moldovei – Nicolae Dinca
Tipuri funcţionale de aşezări în Delta Dunării – Ioan Ianoş, Claudia Popescu
Consideraţii geografice privind trecutul, evoluţia teritorială şi funcţiile oraşului Caransebeş – Gheorghe Iacob
Raporturi între zonele funcţionale şi evoluţia teritorială la Câmpulung Moldovenesc – Alexandru Ungureanu
Ierarhizarea comunelor din Podişul Central Moldovenesc după nivelul dezvoltării economico-sociale – Vasile Nimigeanu, Rodica Tanco

Geografie economică
Industria oraşului Câmpulung Moldovenesc – Iulia Văcăraşu
Colinele Tutovei (Judeţul Vaslui). Unele consideraţii geografice privind dezvoltarea economico-socială în perioada socialistă - Vasile Nimigeanu
Resursele naturale din zona Munţilor Hăşmaş - Iulia Văcăraşu

Metodologie de cercetare
Elemente metodologice privind analiza organizării spaţiului geografic – Ioan Ianoş
Teorii de localizare a industriei - Claudia Popescu

Geografie aplicată
Câteva probleme de geografie aplicată asupra luncilor din R.S.România care necesită eliminarea excesului se umiditate – Ion Bojoi
Contribuţii la studiul condiţiilor naturale şi istorice ale Băilor Oglinzi, judeţul Neamţ – Traian Onofrei
Studii geohidromorfologice în sprijinul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în zona Buhăceni-Truşeşti, judeţul Botoşani – Costică Brânduş, Carmen Ciupercă, Cristian Draguşanu, Doina Nanea
Influenţa exploatărilor de mangan asupra peisajului din bazinul Bistriţei Aurii – Lucian Turcu
Gheţari şi vii pe valea superioară a Ronului. Cantonul Valais, Elveţia – Nicolae Popp

Geografie istorică şi Cartografie
Activitatea cartografică a lui Gheorghe Asachi – Victor Sficlea
Redarea numelui Ţării Moldovei pe hărţile anterioare secolului al XIX-lea – Vasile Băican
Concepţia lui Gheorghe Brătianu despre rolul mediului geografic în etnogeneza şi evoluţia istorică a românilor – Nicolae Ursulescu
Ipoteze geografice în legătură cu problema apariţiei târgului Roman – Victor Apostoleanu, Victor Andrei
Consideraţii geografice şi istorice asupra hidronimelor: Bugeac, Ţaga, Geaca şi Balta – Vasile Gheorghe Filip


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 10, 1990, Iaşi, 1992

Geomorfologie
Contribuţii la studiul geomorfologic al bazinului văii Tutovei – Ion Ioniţă, Violeta Ioniţă
Asupra relaţiei dintre densitatea fragmentării reliefului şi înclinarea terenului – Irina Ungureanu
Trei note de morfometrie - Irina Ungureanu
Procese geomorfologice actuale din Delta Dunării – Gheorghe Romanescu
Consideraţii asupra reliefului carstic pe gipsuri în Subcarpaţii Tazlăului – Adrian Grozavu

Meteorologie, Climatologie, Paleoclimatologie
Particularităţile meteorologice ale anilor 1989-1990 în România – Elena Erhan
Aspecte privind nebulozitatea în Masivul Rarău – Liviu Apostol, Constantin Rusu
Regimul precipitaţiilor atmosferice în valea Jijiei – Corneliu Iaţu
Dinamica învelişului vegetal şi modificările climatice în holocen din ţinutul de SE al Republicii Moldova – Nina Volontir

Hidrologie, Hidrogeologie
Scurgerea naturală în spaţiul hidrografic Siret în contextul amenajării şi utilizării sale complexe – Petru Olariu
Forajul hidrogeologic de adâncime de la T.Vladimirescu-Galaţi – Grigore-Sorin Ciubotaru
Prospecţiunea hidrogeologică a unor ape cantonate în depozitele magazin miocene – Maria Bucureşteanu

Pedogeografie
Procesele contemporane şi străvechi de soloneţizare a solurilor pe teritoriul dintre Prut şi Nistru – Gheorghe Vasile Jigău
Geneza şi însuşirile soloneţurilor din Republica Moldova – Marcel Grigore Bulat
Degradarea însuşirilor fizice ale solurilor Republicii Moldova în livezi, sub influenţa lucrărilor intensive - Tatiana Nagacevscaia-Grigore
Evoluţia însuşirilor fizice şi hidrofizice ale solurilor în livezile intensive din Republica Moldova - Tatiana Nagacevscaia-Grigore
Evoluţia cernoziomurilor carbonatice din sudul Republicii Moldova – Andrei Irinevici
Unele aspecte biogeochimice ale procesului de solificare în condiţii de landşft dependent - Gheorghe Vasile Jigău
Corelaţii fitopedologice în Depresiunea Cracău-Bistriţa – Nicolae Ştefan, Gheorghe Lupaşcu

Geografia populaţiei şi aşezărilor
Diferenţiei regionale în dinamica populaţiei României în perioada interbelică – Alexandru Ungureanu
Diferenţiei spaţiale în dinamica populaţiei judeţului Bacău în secolul al XX-lea – Ionel Muntele
Deplasări pendulare zilnice ale populaţiei generate de oraşul Vatra Dornei – Marin Ţaran
Câteva consideraţii privind creşterea numerică a populaţiei oraşelor României şi a localităţilor lor componente în deceniile 8 şi 9 ale secolului al XX-lea - Veselina Uruc, Daniela Nancu
Repere teoretice în geografia sistemelor de aşezări - Claudia Popescu

Geografie aplicată
Elemente geografice de fundamentare a eliminării excesului de umiditate din lunca râului Jijia, sectorul Vlădeni-Cârniceni – Ion Bojoi, Corneliu Iaţu, Aurelian Nicolae Roman
Peisaje lacustre în bazinul hidrografic Siret. Implicaţii geomorfologice şi economice – Petru Olariu
Consideraţii privind cauzele şi manifestarea unor fenomene dăunătoare în terenul de fundaţie a unor blocuri de locuinţe din Municipiul Iaşi – Grigore-Sorin Ciubotaru
Dezvoltarea activităţilor minero-metalurgice din regiunea Baia Mare- Baia Sprie şi gradul de poluare a acestora – Gheorghe Iacob
Studiile hidrogeologice necesare proiectării lucrărilor de desecare drenaj – Costică Brânduş, Mihai Codreanu

Metodologie de cercetare
Opinii privind perspectiva sistemică şi aprofundarea cunoaşterii geografice – Ion Bojoi
Perspectiva ecologică a geografiei - Ion Bojoi

Geografie istorică
Cadrul geografic al Ipoteştilor eminescieni la mijlocul secolului trecut – Victor Andrei
Date noi cu privire la controversata insulă „Peuce” – Gheorghe Romanescu

Comemorări, Retrospectivă
Nicolae Florov (1876-1948). Aspecte din viaţa şi activitatea sa – Sorin Geacu
Retrospectivă la seria volumelor 1-10 (1980-1990) din Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir” – Ion Bojoi


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 11-12, 1991-1992, Iaşi-1995

Geomorfologie, Sedimentologie
Albii minore şi profile longitudinale de văi în bazinului inferior al Jijioarei – Marcel Vârlan, Mihai Apetrei
Consideraţii geomorfologice preliminare asupra sectorului central-nordic al dealurilor tulcene - Gheorghe Romanescu
Proprietăţi geochimice şi texturale ale sedimentelor din ravenele Suliţa şi Roşcani - Maria Bucureşteanu
Geochimia sedimentelor din ravena Gurguiata Mare - Maria Bucureşteanu, Maria Rădoane
Influenţa reliefului asupra ratei doborâturilor produse de vânt în pădurile de molid din Bucovina – Ion Barbu
Unele aspecte privind geochimia depozitelor sarmaţiene din Dealul Humăriei–Hârlău - Maria Bucureşteanu

Climatologie, Hidrochimie
Stadiul actual al cunoaşterii poluării aerului în Moldova şi măsurile de prevenire şi combatere care se impun – Elena Erhan
Regimul elementelor climatice în timpul unui ciclu de activitate solară la Suceava – Gabriel Davidescu, Mihai Apetrei
Frecvenţa şi intensitatea fenomenului de uscare a bradului în corelaţie cu unii factori geomorfologici - Ion Barbu
Câteva observaţii hidrochimice asupra zonei estice a Deltei Dunării - Maria Bucureşteanu, Costică Brânduş

Pedogeografie, Biogeografie
Consideraţii sintetice asupra solurilor cernoziomoide – Neculai Barbu
Unităţile taxonomice de raionare pedologică – Andrei T. Ursu
Legităţi regionale ale geografiei şi evoluţiei tehnogenice a solurilor Republicii Moldova - Andrei T. Ursu
Catene de soluri în Munţii Bârgăului – Eugen Rusu
Un nou sistem de clasificare a solurilor. Referenţialul francez – Gheorghe Lupaşcu, Eugen Rusu
Dinamica raporturilor dintre alterare şi procesele pedogenetice de roci cristaline – Vasile Cazacu, Gheorghe Lupaşcu, Eugen Rusu
Corelaţii fito-geografice în Munţii Bârgăului – Nicolae Ştefan, Eugen Rusu, Gheorghe Lupaşcu, Constantin Rusu
Efectul diverselor tehnici asupra microartropodelor edafice din subsistemul descompunătorilor - Felicia Bulimar, Maria Huţu, Magda Călugăr

Geografie umană şi economică
Populaţia judeţului Iaşi probleme dinamico-structurale – Vasile Nimigeanu, Corneliu Mustaţă
Paşcani – oraş industrial. Trei ani de tranziţie. Consideraţii de geografie umană – Octavian Groza
Ţara Maramureşului – străveche vatră românească de locuire, cultură şi civilizaţie – Gheorghe Iacob
Aşezările omeneşti din partea de vest a Moldovei în perioada anilor 1773-1790 – Vasile Băican
Geografia noilor tehnologii – Octavian Groza
Fenomene de regionalizare în economia mondială - Octavian Groza
Probleme geografice ale gospodăririi comunale în România - Vasile Nimigeanu
Zona Munţilor Hăşmaş, probleme de geografie umană - Iulia Văcăraşu
Aspecte geografice privind utilizarea teritoriului în zona Munţilor Hăşmaş - Iulia Văcăraşu
Turismul în Munţii Moldovei – Nicolae Ciangă
Originea toponimului Haţeg şi a unor termeni de vânătoare româneşti – Vasile Pârvu

Metodologie geografică, „IN MEMORIAM”
Regiune şi nonregiune geografică – eseu geografic – Octavian Groza
Analiza logico-folozofică a teoriei factorilor pedogenetici – Grigore Stasiev
In memoriam: Prof. Univ. Dr. Nicolae Popp (1908-1989) – Ioan Iosep
Cursul de biogeografie al prof G. Vâlsan – primul de acest fel din învăţământul superior românesc – Sorin Geacu


Lucrările Semunarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 13-14, 1993-1994, Iaşi 1997

Geografie fizică
Potenţialul natural al solurilor în potasiu asimilabil – Maria Bucureşteanu, Constantin Catană
Contributions sur la morphometrie des basins de drainage d*ordres inferieurs du bassin hydrographique de la riviere Aţa (Monts Tarcău) – Mihai Ciprian Mărgărint
Nebulozitatea şi durata de strălucire a Soarelui la Iaşi în ultimii 50 de ani – Elena Erhan
Caracteristici ale cantităţilor de precipitaţii atmosferice în 24 de ore din Subcarpaţii Moldovei şi Culoarul Siretului - Mihail Apăvăloaie, Ion Pârvulescu, Liviu Apostol
Contributions a la connaissance de l*influence de la Mer Noire sur le regime de la temperature de l’air en Dobroudja – Ion Florin Mihăilescu, I.Bucşă, D. Costea
Caracteristici şi tendinţe ale precipitaţiilor maxime căzute în diferite intervale de timp în Moldova – Gheorghe Călinescu, Niculina Călinescu, Elena Soare
Particularităţi ale stresului climatic cutanat în zona Municipiului Iaşi - Carmen Dragotă, Toma Runcanu
Particularităţi ale distribuţiei spaţio-temporale a vitezelor maxime anuale de vânt în Podişul Moldovei - Ana Popovici, Paul Tuinea
Câteva aspecte legate de circulaţia maselor de aer în nordul Câmpiei Moldovei – Dumitru Mihăilă, Ioan Iftinca
Aspecte ale unor viituri excepţionale produse în ultimii ani în aria pericarpatică orientală - Petru Olariu, Maria Nour
Aspecte ale degradării antropice a vegetaţiei din perimetrul Pătârlagele-Buzău - Cristina Muică, Sorin Geacu

Geografie Umană
Structura economică a populaţiei Moldovei – Vasile Nimigeanu
Aşezările omeneşti din Moldova reprezentate pe „Harta Rusă” din 1828 – Vasile Băican
Considerations critiques sur la theorie de l’organisation industrielle – Octavian Groza
Reprezentarea structurilor spaţiale prin variograme: populaţia judeţului Suceava în 1992 – Corneliu Iaţu
Evoluţia structurii naţionale a populaţiei în Subregiunea economică Centrală a Republicii Moldova în 1930-1989 - Gheorghe Cuciureanu

Metodică
Metode şi forme noi de învăţământ utilizate în didactica geografiei – Petre Dumea


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.15-16, 1995-1996, Iaşi 1998

Geografie fizică
Depresiunea Vişeului – scurtă prezentare geomorfologică – Nicolae Barbu
Observaţii geomorfologic asupra profilelor longitudinale ale râurilor din bazinul hidrografic Moldoviţa - Cristian Dan Lesenciuc
Morfometria meandrelor râului Siret pe teritoriul României – Alina Popa
Dinamica patului albiei râului Sitna (perioada 1964-1993) – Radu Dan Căpitan
Contribuţii la îmbunătăţirea prognozei meteorologice de lungă durată – Ion Isaia
Raportul dintre alimentarea de de suprafaţă (S) şi subterană (U) la râul Bahlueţ – Ioan Hârjoabă, Mircea Amăriucăi
Remarques sur la signification hydrologiques des precipitations maximes tombees en 24 heures. (Analyses de cas) – Petru Olariu
Quelques particularites du regime d’ecoulement de la riviere Moldova dans la region extracarpatiques (Gura Humorului-Roman – Petru Olariu, Maria, Serbu, Maria Popa, Rita Pruteanu, Vasilica Traian
Corelaţii pedogoemorfologice la confluenţa Siretului cu Moldova - Mihai Ciprian Mărgărint, Cristian Dan Lesenciuc
Caracterizare pedogeografică a Munţilor Maramureşului între văile Vişeului şi Vaserului – Cristian Vasilica Secu

Geografia Umană
Aspecte geografice privind populaţia judeţelor din partea de est a ţării (Moldova) – Vasile Nimigeanu
Reseaux innovateurs et milieux innovateurs: la quete d*une demarche territoriale – Octavian Groza
Seini – prezenţă urbană în „Poarta Someşană”. Consideraţii geografico-istorice şi economico-sociale – Gheorghe Iacob
Aşezări rurale evoluate din Moldova – premisă a completării reţelei urbane regionale – George Ţurcănaşu

Etnografie
Prefigurarea unor preocupări etnologice la Dimitrie Cantemir şi semnificaţia câtorva dintre ele – Vasile Adăscăliţei


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 17-18, 1997-1998, Iaşi 1998

Geografie Fizică
Morfodinamica peisajului din partea nordică a Câmpiei Moldovei - Eugen Rusu, Ion Bojoi, Cristina Ignat, Alina Popa, Constantin Rusu
Bilanţul scurgerii apei pe râul Siret între confluenţele cu Suceava şi Bistriţa – Ioan Stănescu, Petru Olariu, Gheorghe Gherman
Caracteristici ale duratei de strălucire a Soarelui şi nebulozităţii la Vaslui - Daniela Precupanu-Larion
Consideraţii asupra precipitaţiilor atmosferice din Munţii Bârgăului – Eugen Rusu
Consideraţii asupra tendinţei de aridizare a climei în Podişul Moldovei - Nicolae Soroceanu, Mircea Amăriucăi
Influenţa lacului de acumulare Bucecea asupra morfometriei albiei minore a râului Siret – Alina Popa
Impactul factorilor de hazard climatic generat de precipitaţiile atmosferice excedentare căzute în intervalul 1 ianuarie – 1 octombrie 1997 pe teritoriul României, cu referire specială la Moldova – Carmen Dragotă, Felicia Vasenciuc
Cartografierea teraselor văii Moldoviţei – Cristian Dan Lesenciuc
Aspecte paleogeografice ale contactului dintre Orogenul Carpatic şi Platforma Moldovenescă între Valea Sucevei şi Valea Moldovei - Paula Cristina Condurache
Dimanica albiei minore a râului Suceava, între Iţcani şi confluenţa cu râul Siret – Popa Alina, Paula Cristina Condurache
Aspecte biogeografice ale avifaunei din bazinul Başeului (judeţul Botoşani) – Ion Dănilă, Cristian Vasilică Secu
Fragmentarea orizontală a reliefului din Masivul Giumalău, evidenţiată prin prisma utilizării a trei procedee de reprezentare cartografică - Cristian Dan Lesenciuc
Câteva aspecte privind sectoarele de albie împletită din lungul Siretului, între confluenţa Bistriţei şi confluenţa Trotuşului – Alina Popa
Solul ca înveliş geografic – Nicolae Barbu
Aspecte fizico-chimice cu implicaţii pedogenetice ale andosolurilor şi solurilor andice din Munţii Oaş-Igniş – Carmen Donisă, Constantin Rusu, Raluca Mocau, Angela Lupaşcu
Consideraţii privind materia orgnică din andosoluri şi soluri cu caracter andic din Munţii Oaş-Igniş - Angela Lupaşcu, Carmen Donisă, Constantin Rusu
Câteva aplicaţii de teledetecţie în Podişul Fălticenilor – Simona Niculescu

Geografie umană
L’evolution comparative de la population dans la Moldavie historique apres 1930 – Ionel Muntele
Unele consideraţii asupra dispersiei, centralităţii şi concentrării aşezărilor în Depresiunea Rădăuţilor – Corneliu Iaţu
Consideraţii asupra ariei de atracţie şcolară a municipiului Iaşi – Marinela Tănasă
Tipuri funcţionale, ierarhie şi structuri elementare în sistemul de aşezări Botoşani în perioada de tranziţie – George Ţurcănaşu
Tendinţe recente în evoluţia numerică a populaţiei României - Ionel Muntele
Zona de influenţă social-culturală a municipiului Botoşani - Marinela Tănasă
Morfonime pe harta topografică a Dobrogei din anii 1880-1884 - Antoaneta Stoica
Schimbarea mentalităţii oamenilor cauză a unor fenomene istorice şi geografice din lumea actuală – Iancu Maxim


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 19-20, 1999-2000, Iaşi 2001

Geografie fizică
Antecedenţă şi captare în Subcarpaţii Olteniei – Nicolae Popescu
Evoluţia geomorfologică a profilelor longitudinale – Maria Rădoane, Dan Dumitriu, Nicolae Rădoane
Dinamica versanţilor în sectorul subcarpatic al Râmnicului Sărat – Marian Ene
Raporturi morfostructurale între câmpia înaltă a Bălăciţei şi valea Dunării – Sandu Boengiu, Gheorghe Curcan
Evaluarea eroziunii fluvio-torenţiale din Piemontul Şuşiţei – Florina Folea
Corelaţii între variabilele morfometrice ce descriu bazinul superior al râului Miletin (până la confluenţa cu pârâul Varniţa) – Radu Dan Căpitan, Teodora Căpitan
Riscuri naturale generate de relieful de cuestă în partea nordică a Câmpiei colinare a Jijiei. Studiu de caz – Cristian Vasilică Secu, Radu Dan Căpitan
Tendinţe şi mutaţii privind scurgerea medie sezonieră a Jiului – Constantin Savin
Particularităţi ale regimului apelor freatice din valea Jiului pe sectorul aferent municipiului Craiova - Constantin Savin
Etude des processus hydrologique par tracage enviromental – Daniela Talambă, Christophe Joerin, Ioan Balin
Stratele acvifere freatice din Câmpia Olteniei. Distribuţie şi caracteristici spaţiale – Vasile Pleniceanu, Viorica Tomescu
Câteva aspecte privind formarea şi evoluţia viiturii din spaţiul geografic Siret – Emil Vamanu, Petru Olariu
La surveillance du tranzit des alluvions de l’espace hydrographique Siret – Petru Olariu, Emil Vamanu
Vulnerabilitatea ecosistemelor din Depresiunea Bistrei sub impactul încărcării solurilor cu metale grele – Gheorghe Ianoş
Impactul unor poluanţi asupra stării de sănătate a fondului forestier din arealul municipiului Drobeta Turnu-Severin – Elena Ianoş
Impactul antropic în bazinul inferior al râului Trotuş – Iliana Brătulescu, Petru Olariu
Analisse diacronique de quelques unites paysagere du Plateau de Suceava - Simona Niculescu
Consideraţii privind resursele climatice ale Moldovei – Elena Erhan
Caracteristici ale umezelii aerului din Subcarpaţii Moldovei – Mihai Apăvăloae, Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu
Evaluări statistice privind regimul anual al precipitaţiilor excedentare în sudul Câmpiei Moldovei – Carmen Dragotă
Parametrii îngheţului în aer la staţia meteorologică Iaşi - Carmen Dragotă, Liviu Săraru
Impactul excedentelor de precipitaţii asupra culturilor de câmp din sudul Câmpiei Jijiei – Elena Mateescu, Carmen Dragotă, Rodica Oprişescu
Impactul precipitaţiilor excedentare, din intervalul 01.01-31.08.1999 asupra mediului din România – Felicia Vasenciuc
Grindina fenomen periculos şi implicaţiile sale majore asupra activităţilor – Joszef Urban, Traian Breza, Mădălina Baciu

Geografie umană
Resursele umane, ca element important în cooperarea transfrontalieră româno-ungară – Ioan Ianoş
Valorificarea actuală şi de perspectivă a resurselor naturale şi umane din regiunea de NV a Oaşului – Gheorghe Iacob
Analiza geografică a localităţilor rurale cu funcţie de loc central din regiunea de dezvoltare Sud-Vest – Amalia Vîrdol, Alina Borcoş
Elemente de analiză geografică a restructurării rezidenţiale în spaţiul geografic românesc – Irena Roznovieţchi
Două secole de evoluţie urbană în Moldova. Frontierele mobile şi impactul asupra ierarhiei urbane – George Ţurcănaşu, Mihaela-Georgeta Ţurcănaşu
Unele aspecte privind toponimia aşezărilor rurale în Subcarpaţii Moldovei dintre Bistriţa şi Trotuş – Simona Paveliuc
Reindustrializarea regiunii Lorena prin reconversie. Analiză geografică – Nicolae Ilinca
Structura populaţiei judeţului Giugiu pe grupe de vârstă - Nicolae Ilinca
Unele consideraţii cu privire la stratificarea istorică a toponimiei Banatului de Severin – Ionel Boamfă

Comemorări
Din viaţa şi activitatea profesorului Ion Gugiuman – Elena Erhan


Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 21-22, 2000-2001, Iaşi 2002

Geografie fizică
Asupra teraselor râului Şomuzul Mare avale de Fălticeni – Simion Rodion, Costică Brânduş, Marius Cazacu
Analiza granulometrică şi petrografică a faciesului de albie al râului Suceava – Maria Rădoane, Nicolae Rădoane, Ioniţă Ichim
Modelul alunecărilor de pe fruntea terasei Breaza – Iuliana Armaş, Răsvan Damian
L’evolution paleogeographique des Subcarpates entre Trotuş et Şuşiţa – Adrian Grozavu
Consideraţii privind scurgerea lichidă şi solidă a râului Trotuş – Florentina Grozavu, Adrian Grozavu
Particulariţăţi ale genezei şi distribuţiei solurilor pe faţada nordică a Munţilor Rodnei – Eugen Rusu, Constantin Rusu
Aspecte fizico-geografice ale teritoriului Parcului Forestier Vânători-Neamţ – Constantin Rusu, Mihai Brânzilă, Mihai Ciprian Mărăgrint, Viorel Căpăţână
Metode de cartografiere a solurilor – Vasile Budui
Consideraţii morfometrice ale bazinelor de ordinul III (sitem Horton-Strahler) din zona deluroasă cuprinsă între văile Lohan şi Horincea – Daniel Condorachi
Realizarea unui model digital pentru simularea riscului de inundaţii prin tehnologia GIS. Studiu de caz Bazinul Vişeului – Alexandru Mircea Imbroane, Tiberiu Alexandru Codilean, Armin Koloysvari
Ninsoarea şi stratul de zăpadă pe teritoriul Moldovei – Elena Erhanv Climatic statistic assessments regarding the air pressure during the last decade of the 20th century in the Central Moldavian Plateau – Urban Joszef, Dumitru Alexandru, Carmen Dragotă
Două cicluri selenare şi impactul lor meteorologic – Ion Isaia
The year 2000 – A characterization of the period with precipitation deficit in the Siret river basin – Felicia Vasenciuc
Caracteristici ale cantităţilor de precipitaţii maxime lunare căzute în 24 de ore în regiunea de Nord-Vest a ţării (ariile montane şi de podiş) - Adina-Eliza Croitoru, Elza Hauer, Maria Mihăilescu, Ioan Hauer
Perioadele excedentare şi deficitare pluviometric în Depresiunea Transilvaniei - Adina-Eliza Croitoru, Victor Sorocovschi, Florin Moldovan
Unele caracteristici climatice ale bazinului hidrografic al incintei Albiţa-Fălciu, judeţul Vaslui – O. Tomiţă, V. Filipov, O. Radu
Long term annual evolution analysis of air temperature at Iassy – Cristian Valeriu Patriche
Consideraţii asupra regimului termic multianual în Câmpia Moldovei - Emilia-Isabela Patriche
A formulation in probabilistic terms of the climatic anomalies anticipated by the seasonal operational meteorogical forecast – Corneliu Pop, Mariana Baciu, Ancuţa Manea
Elements of energetic and hydric balance in climatic anomaly conditions - Corneliu Pop, Ancuţa Manea, Elissaveta Peneva
Tendinţa de evoluţie a temperaturii aerului în Depresiunea Sibiului în contextul teoriei privind încălzirea atmosferică globală – Carmen Dragotă, Gheorghe Măhără, Adriana Drăgănescu
Fenomene hidrologice de risc induse de viituri în bazinul inferior al Arieşului – Răzvan Horaţiu Bătinaş, Victor Sorocvschi, Şerban Gheorghe
Aspecte ale poluării mediului în arealele cu industrie petrolieră şi petrochimică din judeţul Bacău – Nicoleta Ionac, Sterie Ciulache
Problema ale poluării şi protecţiei mediului în regiunile cu industrie petrolieră – Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac
Consideraţii asupra faunei cinegetice din sud-estul Moldovei în anii 1926-1927 – Sorin Geacu
Managementul unei arii protejate – Parcul Foretier Vânători Neamţ – Oliviu Iorgu
Câteva aspecte privind abordarea geografică a poluării fonice – Daniel Condorachi

Geografie umană
Organizări teritorial administrative în spaţiul românesc – Vasile Nimigeanu
Aspecte dinamico-structurale şi spaţiale privind populaţia municipiului Iaşi în perioada postbelică – Vasile Nimigeanu, Raluca Ioana Şerban
Păstrăm variantele oicomenele impuse de străini sau revenim la realitatea istorico-geografică românească?” Cazul judeţului Timiş – Remus Creţan
Ecoturismul, o alternativă a turismului în România – George Erdeli, Elena Matei, Silviu Costache
Disparităţi regionale şi deschidere europeană în România – Nicolae Popa
Polarizare teritorială şi organizare administrativă în România. The missing link: nivelul regional – Octavian Groza
Oicumenele din Moldobva: interferenţe de geografie istorică şi geografie - Vlad Palamariu
„Boierii” din Ţara Făgăraşului în Evul Mediu – Ionel Boamfă
Indicele de hipertrofie urbană în sistemul urban mondial – Nicolae Ilinca
Analiza şi modelare în organizarea spaţiului geografic al axei Bucureşti-Giurgiu - Nicolae Ilinca
Evoluţia teritorială şi zonarea funcţională a oraşului Târgu Neamţ – Anca Dimitriu, Radu Ionuţ Dimitriu
Tipuri de arii cu potenţial economic în regiunea pericarpatică estică. Podişul Moldovei – Mihaela Bănulescu, Sandu Dumitru Cristinel

Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 23-24, 2002-2003, Iaşi 2003

Geografie Fizică
Bazinul hidrografic Moldoviţa – caracterizare morfometrică şi morfografică a reţelei hidrografice – Gheorghe Romanescu
Observaţii geomorfologice asupra „pragurilor” din albiile minore ale pâraielor din Masivul Giumalău – Cristian-Dan Lesenciuc
Procesele geomorfologice actuale din Masivul Giumalău – Cristian-Dan Lesenciuc
Utilizarea SIG în analiza morfometrică a bazinelor hidorgrafice de ordinul IV (sistem Horton-Strahler) – Daniel Condorachi
Analiza morfometrică a bazinului hidrografic Başeu – Secu Cristian
Riscul natural – între hazard şi catastrofă – Iulian Cătălin Stângă
Solurile din Munţii Giurgeului – Constantin Rusu, Eugen Rusu, Iuliana Breabăn, Dorin Fiscutean
Andosolurile Munţilor Bârgăului în noul Sistem Român de Taxonomie a Solurilor – Eugen Rusu
Simularea evoluţiei stocului de humus din soluri. Aplicaţie la teritoriul Podişului Central Moldovenesc dintre văile Stavnic şi Vaslui – Cristian Valeriu Patriche
Influenţa reliefului asupra distribuţiei solurilor azonale pe teritoriul comunei Belceşti, judeţul Iaşi – Dragoş Nica
Consideraţii privind modul de utilizare a terenurilor din bazinul Elanului – Ion Ioniţă, Daniel Condorachi, Aurelian-Nicolae Roman
Zonele umede – între prezervare şi eradicare – Gheorghe Romanescu
Caracterele hidrologice ale Coastei de tranziţie a Iaşului – Gheorghe Romanescu
Caracteristicile scurgerii medii ale râului Bahlueţ – Ionuţ Minea
Aspecte ale foehnizării aerului în estul României – Elena Erhan
Un ciclu mareic de 23 de ani şi consecinţele lui meteorologice – Ion Isaia
Caracteristici ale temperaturii suprafeţei solului în Podişul Dobrogei de Sud – Iulica Văduva
Consideraţii asupra ploilor torenţiale din perioada 1992-2002 în Culoarul Siretului – Liviu Apostol, Lucian Sfîcă
Unele particularităţi ale regimului pluviometric în Podişul Central Moldovenesc – Daniela Larion
July 2002, one of the rainiest months of july at the weather stations within Siret River basin in the 1950-2002 interval, but also in the entire operating period at Roman and Râmnicu Sărat – Felicia Vasenciuc
Several rain regime characteristics at the weather stations along Siret river valley, determined trought the standardized precipitation deviation – Carmen Dragotă, Felicia Vasenciuc
Some aspects of dryness and drought phenomena in the South Dobrogea Plateau highlighted by means of Walter-Lieth climogrammes – Bogdan Octavia, Ilinca Văduva
Riscurile pluviale din sectorul românesc al fluviului Dunărea – Ilinca Văduva, Emilia Marilena Dragomir
Comparative study on grass-vegetal associations in the north-eastern and south-eastern Romania – Angela Lupaşcu, Mariana Arcuş, Daniela Chelariu
Observaţii zoogeografice asupra mamiferelor din Câmpia Tecuciului – Sorin Geacu
La methode des raports hierarchiques spatiaux applique aux images satellitales: exemples de la Plaine collinaire Jijia-Başeu – Aurelian Nicolae Roman
Utilisation des moyens multimedia dans l’analyse des peysages. Exemples de la Plaine Collinaire de Jijia-Başeu – Aurelian Nicolae Roman

Geografie Umană
Fondul locativ din România între tranziţie şi schimbări structurale – Corneliu Iaţu
Relaţiile rural-urban în perioada de tranziţie – Marinela Istrate
Diferenţieri spaţiale în dinamica populaţiei judeţului Iaşi – Raluca Ioana Şerban
Dinamica populaţiei în Colinele Tutovei (judeţul Bacău). Consideraţii pe marginea recensământului din 18 martie 2002 – Lucian Şerban, Adina Şerban
Considerations on the durable development of the urban ecosystem of Târgovişte – Rădiţa Alexe
Polarizarea educaţională în judeţul Caraş Severin – Raularian Rusu
Discontinuites spatiales et autocorrelations territoriales – les exportations et les importations des departements roumains – Alexandru Rusu
Consideraţii actuale geografice asupra sectorului agricol din România – Vlad Palamariu
Imagistica monetară – decriptare geografică – Radu Ionuţ Dimitriu
Câteva opinii cu privire la clasificarea geografică a toponimelor – Ioan Iosep
Aspecte geografice reflectate în onomastica Masivului Ceahlău – Ionel Boamfă
Asupra semnificaţiei geografice duble (afirmativ-negativ) a unor toponime – Ioan Iosep

Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 25, 2004, Iaşi 2005

Geomorfologie
Comparasion entre les bassins de lourdes et d’Arudy: Aspects geomorfologiques – Teddy Auly
The monitoring of landslides in Armenia – Hasmik Balyan, Gagik Markosyan
Studiul avalanşelor în România. Stadiul actual al cercetării şi probleme de perspectivă – Mircea Voiculescu
Consideraţii privind paleogeografia bazinului Văii Sucevei în zona flişului carpatic – Doru Toader Juravle, Delia Anne-Marie Androne
Factorii morfogenetici biotici, procesele de morfogeneză şi releiful specific acestora. Studiu de caz – Masivul Giumalău din Carpaţii Orientali - Cristian Dan Lesenciuc
Morfometria bazinului Horoiatei (Colinele Tutovei) – Iulian Cătălin Stângă, Adrian Străteanu

Hidrologie
Variaţia scurgerii medii de aluviuni în suspensie pe râurile din Oltenia în ultimii 50 de ani – Constantin Savin
Metoda hidrometrică de evaluare a dinamicii albiei minore – aplicaţie la râul Jiu – Constantin Savin
Caracteristicile fizico-chimice ale lacurilor litorale din sectorul românesc al Mării Negre (Capul Midia-Vama Veche) – Gheorghe Romanescu, Gabriela Romanescu
Zonele umede din valurile de alunecare – lacurile Santa Mare I şi II - Gheorghe Romanescu, Gabriela Romanescu
Evoluţia unităţilor lacustre din bazinul hidrografic Bahlui – Ionuţ Minea
Regimul nivelurilor în lacurile de acumulare din sistemul cascadă al Someşului Cald – Şerban Gheorghe
Lacul Lala Mare. Studiu hidrobiochimic – Marcel Mândrescu, Dumitru Mihăilă, Doiniţa Ţolca
Structuri hidrogeologice de suprafaţă în bazinul mijlociu al râului Bahlui – Dragoş Nica, Ionuţ Minea

Geografia mediului
Consideraţii bioclimatice asupra Câmpiei Moldovei – Nicoleta Ionac, Sterie Ciulache
Consideraţii privind bioclima Subcarpaţilor Moldovei – Nicoleta Ionac
Indicatori de bază pentru evaluarea influenţei poluării aerului asupra sănătăţii umane – Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac
The anthropogenic changes of water resurces in the Republic of Armenia in XX century – Trahel Gerasim Vardanian
Calitatea râului Prut în sectorul Oroftiana apreciată după indicatori biologici – Paul Vieru
Poluarea surselor de apă subterane folosite pentru alimentarea municipiilor reşedinţă de judeţ ale Moldovei – Nicoleta Delia Vieru, Paul Vieru
Metode de evaluare a poluării radiative a mediului – Sterie Ciulache
The role of parks in the Bucharest City urban ecosystem. Case study – Herăstrău Park – Cristian Iojă, Maria Pătroescu
The effect of gaseous noxious athmosphere on natural resint protector film – Nicoleta Melniciuc-Puică, Iuliana Gabriela Breabăn, Dana Ortansa Dorohoi
Răspândirea geografică a cerbului (Cervus elaphus L.). Extinderea arealului său în estul României – Sorin Geacu

Geografie umană
The population of the Vaslui County in the Statistical and Cartographical Document from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century – Vasile Băican, Dragoş Nica
Consideraţii asupra migraţiilor internaţionale recente ale populaţiei din Depresiunea Neamţului – Radu Ionuţ Dimitriu, Alexandru Ungureanu
Aspecte privind migraţia internaţională a populaţiei rurale din localităţile de pe Valea Moldovei montane – Despina Vasilcu
Perspective demografice ale spaţiului maramureşean în contextul integrării euroatlantice – Nicolae Boar
Evoluţia distribuţiei spaţiale a populaţiei judeţului Vrancea în ultimele două secole – Raluca Ioana Şerban
Capitalul uman în dezvoltarea Regiunii V-Vest – Sorin Pavel
Geografie umană sau antropogeografie? – un punct de vedere – Ion Nicolae
Quelques approches dans l’analyse du systeme urbain de la Republique de Moldavie – Igor Sîrodoev
Zona metorpolitană Bucureşti. Propunere pentru o posibilă delimitare – Radu Săgeată
Industria municipiului Botoşani în secolul al XX-lea – Vasile Nimigeanu
Dinamism antreprenorial şi dezvoltare economică în judeţul Timiş – Ramona Işfănescu
Resurse ale turismului cultural în Depresiunea Neamţ – Dragoş Baroiu
Evoluţia structurilor de cazare din turismul balnear între 1995-2003 şi tendiţele de dezvoltare – Tamara Simon, Mădălina Andrei
Aspecte de geografie medicală în judeţul Iaşi – Elena Teodoreanu

Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 26, 2005, Iaşi 2006

Geomorfologie
Slope Susceptibility Analysis as a Pre-requisite in Geomorphic Risk Assessment in Ţara Haţegului - Dana Goţiu, Ioan Rus, Virgil Surdeanu
Le système de dépôts détritiques dans le cadre des réseaux karstiques. Etude de cas: l’aven Orgnac (France) - Marius Dulgheru, Titu Anghel
The Ponds from Şar Valley – Transylvanian Plain - Gheorghe Şerban, Victor Sorocovschi, Csaba Horvath

Climatologie
Specific Aspects Regarding the Air Temperature Distribution in Europe, Along the Meridians - Elena Erhan, Ioan Hârjoabă, Cristian-Valeriu Patriche
Topoclimatic and Microclimatic Differences in the Braşov Town-Area - Sterie Ciulache
The Heat Stress in Moldavian Counties - Nicoleta Ionac
Metode de prognoză a vremii favorabile lucrărilor agricole de primăvară - Anatolie Puţuntică
Solar, Ebb-tide and Meteorological 11 Years Cycle - Ion Isaia
Les quantites maximalles de precipitations en 24h dans le basin hidrographique de la riviere de Bahlui - Lucian Sfîcă, Ionuţ Minea
The Variable Manifestations of the Pluviometry at the Meteorologic Station, with a Special Reference to the Summer of the Year 2005 - Mihăilă Dumitru, Vasile Budui, Ion Tănasă
The Air Temperature Regime in the Suceava Plateau (1991-2000) - Nistor Bogdan
Considerations about the White Frost and Freezing Phenomena in Suceava - Ion Tănasă, Mihăilă Dumitru, Vasile Budui
The Snow Fall, the Snow Cover and the Blizzard Phenomenon at Suceava - Vasile Budui, Mihăilă Dumitru, Ioan Tanasă

Hidrologie
L’etat actuel et la typologie des zones humides de l’entourage
de la ville Iasi - Gheorghe Romanescu
La qualité des eaux phréatiques de la vallée de Prut (România) - Ionuţ Minea, Iulian Cătălin Stângă, Emilian Panaitescu
Les caracteristiques physique-chimique des eaux de la zone humide du lac Sărăturile – Măcin - Gheorghe Romanescu, Gabriela Romanescu
Aspects Looking the Water Feeding Systems overview of the Towns from the Mures Geographical Passage between Reghin and the Confluence with Aries River - Hadrian-V. Conţiu
Special Features of the Water Consumption in the Urban Systems from the Mures Geographical Passage between Reghin and the Confluence with Aries River – Hadrian Conţiu, Andreea Conţiu
The Influence of the Anthropogenic Activities on the Bahlui Water Quality, Holboca Section (Iassy county) - Iuliana Gabriela Breabăn, Oana Cristina Stan

Geografie umană
L’évolution historique du Pays d’Amlaş - Horaţiu Pavel
Les perspectives démographiques de l’espace de Maramures dans le contexte de l’intégration Euro-Atlantique - Nicolae Boar
L`impact de la fonction industrielle de la ville de Suceava sur la mobilité territoriale de la population - Maria – Magdalena Lupchian
The Main Coordinating Factors in the Development of Dej Municipium - Lelia Papp
Sălăuţa Valley Anisotropic Space – Structure and Functionality - Cristian Nicolae Boţan, Oana-Ramona Ilovan
L’aire d’influence – une approche mathématique L’importance de la connaissance de l’aire d’influence urbaine – une prémisse dans l’organisation du système urbain - Despina Vasilcu, Ciprian Turtureanu

Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 27, 2006, Iaşi 2007

Geomorfologie
Present Day Geomorphic Processes in the Ciungi Massif - Sandu Todică, Virgil Surdeanu

Pedologie
Considerations regarding the organic matter and humus fractioning for the spodisols and an albic stagnosol from Giurgeu Mountains - Angela Lupaşcu
Theory and practice of degraded land utilization as fodder land - Voloshuk M., Kiriak Natalia
Problems of protection soil from erosion - Voloshuk M.D., Kiriak Natalia

Hidrologie
Les caracteristiques physico-chimique des zones humides riveraines de la Depression Soveja - Gheorghe Romanescu, Gabriela Romanescu The mean annual discharge in Bahlui Basin Ionuţ Minea

Meteorologie-Climatologie
Considerations on the Annual Regime of Air Temperature in Europe - Elena Erhan, Ioan Hârjoabă, Cristian-Valeriu Patriche
Frequency of the succession of rainy spells in the warm semester of 2005, at the weather stations in Moldavia - Felicia Vasenciuc, Carmen Sofia Dragotă, Ana Şerban
Considerations on Wind Energy Potential in the area of Iaşi - Daniela Larion
Deforestation in Amazonia and the Impact on Local and Global Climate - Daniela Larion
The necessity and opportunity of the protection from hailstorms in the departments of -Vrancea and Galati - Ovidiu Machidon
Advanced and classical methods of data homogenization. Application for monthly precipitation sums. Bogdan David, Ionel Haidu
Recent Climatic Trends in Cotnari Vineyard - Cristina Chiriac
Differentiated Principal Component Analysis applied to the variation of intra-annual precipitation sums of several stations from Romania - Bogdan David, Ionel Haidu
Condiţiile climatice, ca factor al modificărilor de mediu din bazinul râului Răut -I.Codreanu,V. Sofroni
Influences du relief sur la quantité de précipitations de la Plaine de la Moldavie - Liliana Pînzariu

Mediu
Implications of coal mining exploitation in morphology change. Case study: the Motru and Baraolt Mining Basins - Titu Anghel, Krisztina Balazsi
Noise pollution mapping. EU timelines, indicators and methods of calculation - Daniel Condorachi

Geografie umană
Les modifications de la fonction industrielle du municipe Botoşani pendant la période de transition - Gabriela-Alina Bejenariu
La terminologie géographique populaire, l’onomastique et la géographie historique dans le Pays d’Olt - Ionel Boamfă

Didactica Geografiei
Modern methodological approach in the Environmental Education - Adrian Grozavu

Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr 28, 2007, Iaşi 2008

Physical Geography
The Determination and Graphical Representation of Lateral Fluvial Channel Migration Rates Using a Raster Approach - Mihai Niculiţă, Iuliana Cornelia Niculiţă
Le potentiel hydrique de surface dans les bassins versants des rivières Siret et Prut -Gheorghe Romanescu
The Pluviometric Surplus and Deficit, as Climatic Risk Phenomena at Monte Cimone Weather Station, Italy - Eugenia Şerban, Riccardo Santaguida, Luigi Lauria
The Annual Precipitations Regime in Europe - Elena Erhan, Ioan Hârjoabă, Cristian-Valeriu Patriche
Considerations on the Recent Evolution of Absolute Maximum Temperatures Recorded in the North-West of Romania - Traian Tudose, Florin Moldovan
The Precipitations from the Evening of June 30, 2006 from Arbore; Causes and Consequences - Dumitru Mihaila, Ion Tanasa, Diana Bostan
An Analysis of the Correlation between the Monthly Precipitation Sums of Three Romanian Stations and the EATL/WRUS Teleconnection Index with the Aid of Wavelets - Bogdan David
The Impact of Global Warming on Cotnari Vineyard: Trends and Implications Cristina Chiriac
Extreme Hydrological Phenomena in the Vedea Hydrological Basin - Mihaela Borcan
Caracteristics of the Surface Discharge in the Basin of Suceava River -Ionel-Daniel Răduianu
Quantitative and Qualitative Features of the Lakes from Roşia Montană - Răzvan-Horaţiu, Bătinaş

Human Geography
La structure de la population du département de Botosani - Bejenariu Gabriela-Alina
Changes into Employed Population Structure Between 1985-2005 in Reghin Micro-region - Andreea Pop
Tendances d’évolution des réseaux urbains nationaux - Alexandru Ungureanu
La fragmentation fonctionnelle du périphérique de Bucarest et le modèle d’un espace de soutien pour le développement de perspective de la capitale - Ioan Ianoş, Andreea-Loreta Cepoiu, Radu-Daniel Pintilii
La dynamique de la fonction industrielle et son rôle concernant la typologie de la ville de Bârlad - Albăstroiu Elena-Simona
Socio-Economic Changes Induced By the SAPARD Rural Development Programme in Suceava County - Diana Alexandru
Alexandru cel Bun Boulevard, A functional / Non-functional Social – Economic Space - Sergiu Pleşcan, Dumitriţa-Mesalina Boghinciuc, Elena Iacob, Dan Picioruş
The “rayon” – Administrative Subunit of the Region Between 1950 and 1968 – Was It a Territorial-Administrative Unit Serving Development? - Cristina Monica Loşonţi (Mitran)
Immanuel Kant – contribution a la création de la géographie moderne - Ion Nicolae

Ultima modificare: 27 February 2015, 22:24:14